PL EN


2019 | 6(155) | 65-79
Article title

Korzystanie przez partie polityczne z wolności statutowej w zakresie określania warunków członkostwa partyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Exercising the statutory right to determine terms of party membership by political parties
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Freedom of associating into political parties is inherently related to the issue of political party membership, through which this freedom is implemented in practice. In Poland, candidates for political party members, in addition to requirements established by the law in force, must fulfill a number of other conditions resulting from provisions of party statutes, which regulate matters related to political party membership in quite a meticulous way. In the article, the comparative method is used to verify whether or not in this aspect the practices of Polish parties differ adversely from statutory regulations passed by foreign political parties in selected countries which have undergone political transformation.
Year
Issue
Pages
65-79
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Uniwersytet w Białymstoku, fidelis76@op.pl, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8836-1529
References
 • Bartoszewicz M., Społeczeństwo obywatelskie a pluralizm polityczny i udział obywateli w życiu politycznym, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych: Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Čakar Nikić D., Čularr G., Organizational Structures of Political Parties in Croatia, [w:] Political Parties in Central and Eastern European Countries, red. K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.
 • Dębski P., Status prawny partii politycznych w Polsce i w Słowenii — studium komparatystyczne, [w:] Demokracja. Teoria prawa. Sądownictwo konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red M Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Temida 2, Białystok 2018.
 • Krašovec A., Almost without Any Innovations: Organizational Structures in Slovenian Parties, [w:] Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, red. K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.
 • Kruk-Jarosz M., Autonomia, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
 • Magone J.M., Contemporary European Politics, A Comparative Introduction, Routledge, Abingdon Oxon England, New York 2011.
 • Migalski M., Czeski i polski system partyjny Analiza porównawcza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
 • Smoktunowicz E., Leoński Z., Statuty organizacyjne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Sokolewicz W., Rozdział I „Rzeczpospolita”, art. 11, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Sułowski J., Objaśnienia do art. 11, [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Stojiljković Z., Spasojević D., Organizational Structures of Political Parties in Serbia, [w:] Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, red. K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.
 • Toomla R., Organizational Structures of Political Parties in Estonia, [w:] Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, red. K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Liber, Warszawa 2000.
 • Wojtaszczyk A., Instytucjonalizacja prawna partii politycznych, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Wojtaszczyk K., Jakubowski W., System polityczny państwa, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA — JR, Warszawa 2007.
 • Zięba A., Zagadnienia systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, [w:] Współczesne systemy partyjne w wybranych państwach europejskich, red. M. Grzybowski, A. Zięba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9d510a0-ddd0-4991-8af8-d0e24a63d3c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.