Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 8(521) | 41–47

Article title

WPŁYW BEZROBOCIA NA SUBIEKTYWNY DOBROSTAN OSÓB MŁODYCH W POLSCE

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE IMPACT OF UNEMPLOYMENT ON SUBJECTIVE WELL-BEING OF YOUNG IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem tego artykułu było zbadanie jak doświadczanie bezrobocia wpływa na różne wymiary subiektywnego dobrostanu młodych osób w Polsce. Analizie poddano: koszt bezrobocia rozumiany jako różnica w poziomie dobrostanu między bezrobotnymi i pracującymi zawodowo; premię na zatrudnieniu – różnicę pomiędzy poziomem subiektywnego dobrostanu osób pracujących zawodowo, które doświadczyły bezrobocia w przeszłości a dobrostanem osób bezrobotnych; oraz efekt blizny – różnicę pomiędzy poziomem dobrostanu osób pracujących zawodowo, które były bezrobotne w przeszłości i tych, które bezrobotne nigdy nie były. Wyniki badania wskazują, że bezrobocie oddziałuje negatywnie na: ocenę sytuacji finansowej, relacje z przyjaciółmi, samoocenę, witalność, ocenę perspektyw na przyszłość, oraz zadowolenie ze spędzania czasu wolnego.
EN
The purpose of this article was to examine how the experience of unemployment affects different dimensions of subjective wellbeing of young people in Poland. The paper analyzed: the cost of unemployment understood as the difference in the level of well-being of the unemployed and employed; employment premium, the difference between the level of subjective wellbeing of employed individuals who have experienced unemployment in the past and unemployed; scarring effect – the difference between the level of subjective wellbeing of employed who have been unemployed in the past and employed that have never been unemployed. The study results indicate that unemployment has a negative effect on: satisfaction with financial situation, relationships with friends, self-esteem, vitality, assessment of the prospects for the future, and satisfaction with leisure time.

Year

Volume

44

Issue

Pages

41–47

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Aassve A., Billari F.C., Maz­zuco S.M., Ongaro F. (2002), Leaving Home ain’t easy. A comparative longitudinal analysis of ECHP data, „Journal of European Social Policy”, Vol. 12, Issue 2, p. 259–276.
 • Arulampalam W., Gregg P., Gregory M. (2001), Unemployment Scarring, „The Economic Journal”, Vol. 111, Issue 475, p. F577–F584.
 • Arulampalam W., Gregg P., Gregory M., Brunner B., Kuhn A., Clark A.E., Mueller A.I. (2011), Scarring effects of early unemployment among young workers with vocational credentials in Switzerland, „Economica”, Vol. 4, Issue 1, p. 951–980.
 • Bartley M. (1994), Unemployment and ill health: understanding the relationship, „Journal of Epidemiology and Community Health”, No. 48, p. 333–337.
 • Bell D.N.F., Blanchflower D.G. (2011), Young people and the great recession, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 27, No. 2, p. 241–267.
 • Clark A.E. (2003), Unemployment as a social norm: psychological evidence from panel data, „Journal of Labor Economics”, Vol. 21, Issue 2, p. 323–351.
 • Clark A.E. (2006), A note on unhappiness and unemployment duration, IZA Discussion Paper, No. 2406.
 • Clark A., Georgellis Y., Sanfey P. (2001), Scarring: The Psychological Impact of Past Unemployment, „Economica”, Vol. 68, Issue 279, p. 221–241.
 • Diette T.M., Goldsmith A.H., Hamilton D. (2012), Causality in the Relationship between Mental Health and Unemployment, w: L.D. Appelbaum (ed.), Reconnecting to Work: Policies to Mitigate Long-Term Unemployment and Its Consequences, W.E. Upjohn Institute for Employment Research Kalamazoo, p. 63–94.
 • Dooley D., Prause J. (2004), The Social Cost of Underemployment, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Eliason M., Stor­rie D. (2006), Lasting or latent scars? Swedish evidence on the long-term effects of job displacement, „Journal of Labor Economics”, Vol. 24, Issue 4, p. 831–856.
 • Feather N.T. (1990), The Psychological Impact of Unemployment, Springer Verlag, New York.
 • Fryer D. (1992), Psychological or Material Deprivation: Why Does Unemployment Have Mental Health Consequences?, w: E. McLaughlin (ed.), Understanding Unemployment: New Perspectives on Active Labour Market Policies, Routledge, New York, p. 103–125.
 • Goldsmith A.H., Veum J.R., Darity W. (1997), Unemployment, joblessness, psychological wellbeing and self-esteem: Theory and evidence, „Journal of Socio-Economics”, Vol. 26, Issue 2, p. 133–158.
 • Gregg P., Tominey E. (2005), The wage scar from male youth unemployment, „Labour Economics”, Vol. 12, Issue 4, p. 487–509.
 • GUS (2015), Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r., Warszawa.
 • GUS (2016), Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2016, Warszawa.
 • Helliwell J., Layard R., Sachs J., eds. (2015), World Happiness, UN SDSN, New York.
 • Huffman A.H., Culbertson S.S., Wayment H.A., Irv­ing L.H. (2015), Resource replacement and psychological wellbeing during unemployment: The role of family support, „Journal of Vocational Behavior”, No. 89, p. 74–82.
 • Jahoda M. (1982), Employment and Unemployment. A Socialpsychological Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kaplan G. (2012), Moving Back Home: Insurance against Labor Market Risk, „Journal of Political Economy”, Vol. 120, Issue 3, p. 446–512.
 • Knabe A., Rätzel S. (2011), Scarring or Scaring? The Psychological Impact of Past Unemployment and Future Unemployment Risk, „Economica”, Vol. 78, Issue 310, p. 283–293.
 • Korpi T. (1997), Is utility related to employment status? Employment, unemployment, labor market policies and subjective well-being among Swedish youth, „Labour Economics”, Vol. 4, Issue 2, p. 125–147.
 • Krueger A., Mueller A. (2012), Time use, emotional well-being and unemployment: Evidence from longitudinal data, „The American Economic Review”, Vol. 102, Issue 1, p. 594–599.
 • Liem J.H., Liem G.R. (1990), Understanding the Individual and Family Effects of Unemployment, w: J. Eckenrode, S. Gore (eds.), Stress Between Work and Family, Springer Science+Business Media, New York, p. 175–204.
 • McKee-Ryan F., Song Z., Wanberg C.R., Kinicki A.J. (2005), Psychological and physical well-being during unemployment: a meta-analytic study, „The Journal of Applied Psychology”, Vol. 90, Issue 1, p. 53–76.
 • Michoń P. (2013), Socioeconomic Changes and the Subjective Well-Being of Polish Society 1991–2011, w: P. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski (eds.), Facing the Challenges. Social Policy in Poland after 1990, Poznań University of Economics Press, Poznań, p. 63–79.
 • Michoń P. (2015), Nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu osób bezrobotnych, w: A. Furmańska-Maruszak, J. Męcina, P. Michoń, M. Szylko-Skoczny, Z. Wiśniewski (red.), Polityka państwa na rynku pracy, uwarunkowania – kierunki zmian – efekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, p. 129–162.
 • Nilsen O.A., Reiso K.H. (2011), Scarring Effects of Unemployment Scarring Effects of Unemployment, IZA Discussion Paper, No. 6198.
 • OECD (2016), Society at a Glance 2016, OECD Social Indicators, Paris.
 • Paul K.I., Moser K. (2009), Unemployment impairs mental health: Meta-analyses, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 74, Issue 3, p. 264–282.
 • Rada Monitoringu Społecznego (2015), Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com [dostęp 18.11.2016].
 • Scarpetta S., Sonnet A., Man­fredi T. (2010), Rising youth unemployment during the crisis, „OECD Social, Employment, and Migration Working Papers”, No. 106.
 • Strandh M., Winefield A., Nilsson K., Hammarström A. (2014), Unemployment and mental health scarring during the life course, „European Journal of Public Health”, Vol. 24(3), p. 440–445.
 • van der Meer P.H. (2014), Gender, Unemployment and Subjective Well-Being: Why Being Unemployed Is Worse for Men than for Women, „Social Indicators Research”, Vol. 115, Issue 1, p. 23–44.
 • Warr P. (2007), Work, happiness, and unhappiness, LEA, New York London.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c9d66592-7655-4aff-8521-62735a88e81a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.