PL EN


2013 | 1 | 3 | 41-50
Article title

Ewolucja struktur organizacji produkcji w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
The evolution of the production organization in enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji autorka prezentuje dwa przeciwległe modele struktur organizacji, które w literaturze przedmiotu zwykło określać mianem: modelu struktury organizacji mechanistycznej oraz modelu struktury organizacji organicznej. Ukazano kierunek przemian strukturalnych oraz uwarunkowania, które za nimi przemawiają. W podsumowaniu na podstawie literatury przedmiotu oraz badań empirycznych prowadzonych metodą obserwacji uczestniczącej postawiono tezę, że struktury funkcjonalne, mimo iż coraz częściej są krytykowane w określonych warunkach nie mogą być zastąpione strukturami procesowymi.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
41-50
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
References
 • Baskiewicz N. (2011), Kompetencje członków zespołów procesowych na tle zmian społeczno-gospodarczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics nr 218.
 • Baskiewicz N. (2011), Wpływ zespołów procesowych na wzrost kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 2.
 • Chajtman S. (1971), Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, PWE, Warszawa.
 • Daroń M., Górska M., Zastosowanie metody FMEA do oceny procesu wykorzystania floty magazynowej, w: „Logistyka", nr 5, 2011.
 • Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Jerzak M.W. (1993), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Kotarbiński T. (1972), Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Morgan G. (2002), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 • Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków.
 • Obłój K. (2001), Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Sokołowska S. (2009), Organizacja i zarządzanie : ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9d84d0e-776b-42af-b3cf-18e51b98cb15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.