PL EN


2017 | 17 | 44 | 1161-1174
Article title

The Impact of the Poland Foreign Trade On Its Real CO2 Emissions

Content
Title variants
PL
Wpływ handlu zagranicznego republiki federalnej Niemiec na jej rzeczywistą emisję CO2
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
CO2 emissions are a global problem. This means that nothing or very little will change if only particular countries are involved. The purpose of this paper is the attempt to show the real CO2 emissions of the Poland as well as the impact of its trade on CO2 emissions in other countries in the world and in the EU in 2015. This study was conducted on the group of countries that are the major emitters of CO2 in the world including most of the EU members. Actual CO2 emissions were achieved by applying the actual emission factor. This takes into account the transfer of CO2 in export products and services as well as those imported by particular countries. It has turned out that the real CO2 emissions in the Poland are significantly lower from the gross values which represent the CO2 emissions in the particular countries. It is also important to indicate that isolated actions of a single country within the European Union itself do not deliver the intended global and regional target - positive changes in CO2 emissions reduction. The approach presented in this paper significantly influences the level of realization of the UE energy policy objectives.
PL
Emisja CO2 jest problemem globalnym. Oznacza to, że walka jedynie części krajów w tym obszarze niewiele zmienia. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania rzeczywistego poziomu emisji CO2 na terenie Polski, jak również wpływ jej wymiany handlowej na emisję CO2 w pozostałych państwach świata i UE w 2015 roku. Badanie zostało przeprowadzone na grupie państw będących głównymi emitentami CO2 na świecie, w tym większości państw członkowskich UE. Poziom emisji CO2 uzyskano przez zastosowanie wskaźnika emisji rzeczywistej. Jego wielkość uwzględnia transfer CO2 w produktach i usługach eksportowych, a także importowanych przez poszczególne kraje. W wyniku jego zastosowania okazało się, że rzeczywisty poziom emisji CO2 w Polsce jest odmienny od wartości brutto, które reprezentują wielkości emisji CO2 na terenie danego kraju.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1161-1174
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • University of Opole, Poland
redactor
References
 • Bogrocz-Koczwara, M.; Herlender, K. (2008). Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych energii. Energetyka 3.
 • Fortuński, B. (2012). „Wyniki” proekologicznego podejścia do energetyki w Unii Europejskiej w oparciu o model EFQM. In: Borys, T.: Rogala, P. (eds.). Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarcze 265: 113-125. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Fortuński, B. (2013). Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE. In: Kryk, B. (ed.). Handel wewnętrzny 6: 299-309. Warszawa: IBRKK.
 • Fortuński, B. (2013a). Wykorzystanie wybranych surowców energetycznych w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskie. In: Graczyk, A. (ed.). Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią 317: 13-22. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Fortuński, B. (2016). Polityka energetyczna Unii Europejskiej – 3x20. Diagnoza i perspektywy w kontekście zrównoważonego rozwoju. In: Becla, A.: Kociszewski, K. (eds.). Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna 453: 179-189. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Fortuński, B. (2016a). Wpływ handlu zagranicznego Unii Europejskiej na rzeczywista emisję CO2. In: Michalczyk, W. (ed.). Ekonomia XXI Wieku 3(11): 109-120. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Fortuński, B. (2016b). Globalna sprawiedliwość a polityka energetyczna Unii Europejskiej. In: Janikowska, O.: Słodczyk, J. (eds.). Globalna sprawiedliwość: 163-183. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bielecki, S.; Zalewski, P.; Fortuński, B. (2016). Wybrane Problemy zarządzania energetyką. Warszawa: Texter. [TX]
 • IEA (2016). CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2015 Edition). Paris: OECD/IEA.
 • Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kryk, B. (2012). Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych. Ekonomia i Prawo, t. XI Integracja i dezintegracja w sektorze realnym 4: 151–166.
 • Kryk, B. (2012a). Wzrost efektywności energetycznej – wyzwanie inwestycyjne dla polskiego sektora energetycznego. In: Dymek, Ł.; Bedrunka, K. (eds.) Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym I. Opole: Politechnika Opolska.
 • http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/deu/#Exports. Accessed 15 September 2017.
 • http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. Accessed 18 September 2017.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9d85de9-eee8-4f6e-85ff-f474dd1da6ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.