PL EN


2013 | 4(26) | 67-83
Article title

Lekcje z kryzysu finansowego

Authors
Content
Title variants
EN
Lessons from the financial crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań stojących obecnie przed siecią bezpieczeństwa finansowego oraz weryfikacja tezy, że w wyniku doświadczeń wyniesionych z kryzysu następuje zmiana paradygmatu stabilności finansowej. Wykorzystane zostały metoda porównawcza i analiza literatury. Artykuł przedstawia kolejno zmiany przed kryzysem i po nim w odniesieniu do systemu finansowego, stabilności finansowej i systemu regulacji oraz nadzoru. Można zaobserwować dynamiczny wzrost rozmiarów systemu finansowego i powstawanie SIFI, nadmierny poziom dźwigni i większą rolę sektora bankowości równoległej. Wzrosło znaczenie stabilności finansowej jako celu polityki gospodarczej (rozwój polityki makroostrożnościowej). W przypadku systemu regulacji oraz nadzoru nastąpiła ich intensyfikacja oraz podejmowane są próby zniwelowania luk w regulacjach i wzmocnienie roli banków centralnych.
EN
Th e aim of this paper is to identify challenges faced by the fi nancial safety net and to verify whether, as a result of the fi nancial crisis, there is a signifi cant paradigm shift of fi nancial stability. To do so, the author uses a comparative method and literature review. Th e paper presents changes in the fi nancial system, fi nancial stability, regulation and supervision before and after the crisis. One can observe a dynamic increase in the size of the fi nancial system, the emergence of SIFIs, excessive leverage, and the rise of shadow banking. Th e importance of fi nancial stability increased as an objective of economic policy (introduction of macroprudential policy). In regulation and supervision, there are important attempts to bridge the gaps and to strengthen the role of central banks in safeguarding fi nancial stability.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Abiad A., Dell'Ariccia G., Bin Li G. (2012). "What have we learned about creditless recoveries?", w: S. Gerlach, E. Gnan, J. Ulbrich (red.), Th e ESRB at 1. Vienna: SUERF Study 2012/4.
 • Acharya V.V., Richardson M.P. (2009). "Causes of the fi nancial crisis", Critical Review, t. 21, nr 2/3.
 • Bayoumi T., Melander O. (2008). Credit Matters: Empirical Evidence on U.S. Macro-Financial Linkages. IMF Working Paper WP/08/169.
 • Bordo M., Eichengreen B., Klingebiel D., Peria M.S.M. (2001). "Is the crisis problem growing more severe?", Economic Policy, t. 16, nr 32.
 • Chen H., Cúrdia V., Ferrero A. (2011). Th e Macroeconomic Effects of Large-Scale Asset Purchase Programs.
 • Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 527/December.
 • Chmielewski T., Sławiński A. (2010). "Wykorzystywanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilnościowej", Zarządzanie Publiczne, nr 3 (13).
 • Čihák M., Demirguc-Kunt A., Peria M.S.M., Mohseni-Cheraghlou A. (2012). Bank Regulation and Supervision around the World. A Crisis Update. Policy Research Working Paper 6286, The World Bank.
 • Claessens S., Kose M.A. (2013). Financial Crises: Explanations, Types, and Implications. IMF Working Paper WP/13/28.
 • Davies H., Green D. (2010). Banking on the Future: The Fall and Rise of Central Banking. Princeton: Princeton University Press.
 • De Nicolò G., Favara G., Ratnovski L. (2012). Externalities and Macroprudential Policy. IMF Discussion Note SDN/12/05, IMF.
 • Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?, seria: Materiały i Studia, Zeszyt nr 270. Warszawa: NBP.
 • Dobrzańska A. (2012). Zmiany w modelach nadzoru mikroostrożnościowego w krajach Unii Europejskiej w następstwie kryzysu finansowego. Zeszyt Naukowy Studia i Prace, KZiF, nr 119. Warszawa: SGH.
 • Dziekoński P. (2013). Basel III. Materiały szkoleniowe. Warszawa: Centrum Treningu Biznesowego.
 • EBC (2009). Financial Stability Review. December.
 • EBC (2010). Financial Stability Review. December.
 • EBC (2012). Financial iIntegration in Europe. April.
 • ESRB (2012). Forbearance, Resolution and Deposit Insurance. Reports of the Advisory Scientifi c Commit tee No. 1/July.
 • González-Páramo J.M. (2011). Th e challenges of the European fi nancial sector. Conference at the Spanish National Council of the Urban Land Institute (ULI), Barcelona.
 • Goodhart Ch., Wagner W. (2012). "Regulators should encourage more diversity in the financial system", http://www.voxeu.org/article/regulatorsshould− encourage−more−diversity−financial−system [dostęp: 19.05.2013].
 • Hahm J.H., Mishkin F.S., Shin H.S., Shin K. (2012). Macroprudential Policies in Open Emerging Economies. NBER Working Paper Series, Working Paper No. 17780.
 • Haldane A.G. (2012). Th e dog and the frisbee. Speech at the Federal Reserve Bank of Kansas City's 366th economic policy symposium "The changing policy landscape", Jackson Hole, Wyoming.
 • Hannoun H. (2010). Towards a global financial stability framework. Speech at 45th SEACEN Governors' Conference Siem Reap province, Cambodia.
 • Houben A., Kakes J., Schinasi G. (2004). Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability. IMF Working Paper WP/04/101.
 • IMF (2013). Th e Interaction of Monetary and Macroprudential Policies. IMF Policy Paper.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.) (2002). Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Warszawa: PWE.
 • Laeven L., Valencia F. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update. IMF Working Paper WP/12/163.
 • Merrouche O., Nier E. (2010). What Caused the Global Financial Crisis? − Evidence on the Drivers of Financial Imbalances 1999-2007. IMF Working Paper WP/10/265.
 • Nawrot W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. Warszawa: CeDeWu.
 • Nier E.W. (2009). Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis. IMF Working Paper WP/09/70.
 • Ostalecka A. (2009). Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania. Difin, Warszawa.
 • Polański Z. (2012). "O nieco zapomnianej (od niedawna) funkcji systemu finansowego", w: A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej. Warszawa: CeDeWu.
 • Praet P. (2011). Th e (changing) role of central banks in financial stability policies. Speech at the 14th Annual Internal Banking Conference. Federal Reserve Bank of Chicago and the European Central Bank, Chicago.
 • Schinasi J.G. (2005). Preserving Financial Stability. (Economic Issues). Washington: IMF.
 • Siregar R. (2011). Macro-Prudential Approaches to Banking Regulation: Perspectives of Selected Asian Central Banks. ADBI Working Paper Series No. 325, Asian Development Bank Institute.
 • Sławiński A. (2008). "Przyczyny globalnego kryzysu bankowego", w: J. Osińki (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych. Warszawa: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH.
 • Smaga P. (2012). "Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie euro", Bezpieczny Bank, t. 3, nr 48.
 • Smaga P. (2013). "Istota stabilności finansowej", Zeszyt Naukowy Studia i Prace, KZiF, nr 124. Warszawa: SGH.
 • Szczepańska O. (2008). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Viñals J., Fiechter J., Pazarbasioglu C., Kodres L., Narain A., Moretti M. (2010). Shaping the New Financial System. IMF Staff Position Note SPN/10/15, IMF.
 • White W.R. (2004). Making macroprudential concerns operational. Speech at a Financial Stability Symposium. Netherlands Bank, Amsterdam.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9f7aaa7-0bbe-43da-bc5e-23abad05bbbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.