PL EN


2013 | 8 | 27-41
Article title

Poprawność polityczna a problem ekwiwalencji polskich i niemieckich żeńskich nazw osobowych

Authors
Title variants
EN
Political Correctness and the Problem of Equivalence of Polish and German Feminine Personal Names
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyze the phenomenon of political correctness in the contrastive Polish–German perspective. Inability to translate or compare different lexemes is usually caused by the factors of cultural, social, pragmatic and non linguistic character. To a great degree it depends on the similarity of the systems. The ability of choice from the lexical units is connected with the unique character of morphology and syntax of the languages. Translation and cross-cultural communication are called in some approaches "the transfer of cultures". Unfortunately, in such statements linguistic problems are usually ignored, even though they are vital for a substantial discussion. The awareness of such generalization obliges to analyze the differences between the languages and to determine their causes. Attempts to transfer such phenomena into another language do not necessarily mean overcoming all the barriers of the languages. It is possible to use other adequate linguistic means and structures – both analytical and synthetic. The article discusses factors that influence the realization of equivalence of Polish and German feminine personal names in the context of political correctness.
Year
Issue
8
Pages
27-41
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • BRÜGGE, P. (1976), Ich danke meiner Schöpferin. Peter Brügge über die Feministin Alice Schwarzer, (w:) Der Spiegel, 26/1976. 144–150.
 • FAZ online http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wortschatz-die-vorstaendinnen-sind-auf-dem-weg- in-den-duden-12022945.html (12 stycznia 2013)
 • Klassifikation der Berufe 2010 (Statistisches Bundesamt Wiesbaden) (KldB 2010)
 • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 września 2009 r., nr 161 poz. 1278) (= Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.)
 • AWDIEJEW, A. (2006), Poprawność polityczna, (w:) G. Habrajska (red.), Rozmowy o komunikacji. 1. Poprawność polityczna. Łask. 15–16.
 • BONDER, M. (1995), Ein Gespenst geht um die Welt. Political Correctness. Bielefeld.
 • COSERIU, E. (1997), Portée et limites de la traduction, (w:) Parallèles 19. 19–34.
 • DĄBROWSKA, M. (2008), Rodzaj gramatyczny a seksizm, (w:) E. Mańczak-Wohlfeld (red.), Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 125. 67–78.
 • DĄMBSKA-PROKOP, U. (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa. DUDEN (2001), Duden – Herkunftswörterbuch. Duden. Tom 7. Mannheim.
 • DUDEN (2011), Duden – Richtiges und gutes Deutsch. CD–ROM. Mannheim.
 • FREESE, P. (1999), Political Correctness: Zum Umgang mit der Sprache in einer globalisierten Welt. Paderborn.
 • GRUCZA, F. (1997), Problemy historii i genezy języków ludzkich, (w:) A. Dębski (red.), Plus ratio quam vis. Festschrift für Aleksander Szulc zum 70. Geburtstag. Kraków. 77–99.
 • HABRAJSKA, G. (2006), Poprawność polityczna, (w:) G. Habrajska (red.), Rozmowy o komunikacji. 1. Poprawność polityczna. Łask. 17–27.
 • JÄGER, G./ A. NEUBERT (1982), Äquivalenz bei der Translation. Leipzig.
 • KADE, O. (1963), Aufgaben der Übersetzungswissenschaft: Zur Frage der Gesetzmäßigkeit im Übersetzungsprozeß, (w:) Fremdsprachen 7 (1963). Nr 2. 83–94.
 • KAMASA, V. (2007), Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego, (w:) Investigationes Linguisticae. Vol. XV. 56–79.
 • KUBACKI, A.D. (2010), Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki? (w:) M. Piotrowska (red.), Tłumacz wobec problemów kulturowych. Język a komunikacja 26. Kraków. 71–81.
 • ŁAZIŃSKI, M. (2006), O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa.
 • NAGÓRKO, A. (1998), Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa.
 • PAEPCKE, F. (1986a), Im Übersetzen leben. Übersetzen und Textvergleich. Tübingen.
 • PAEPCKE, F. (1986b), Die Illusion der Äquivalenz. Übersetzen zwischen Unschärfe und Komplementarität, (w:) E. Grözinger, A. Lawaty (red.), Suche die Meinung. Festschrift für Karl Dedecius. Wiesbaden. 116–151.
 • TURK, H. (1989), Probleme der Übersetzungsanalyse und der Übersetzungstheorie, (w:) Jahrbuch für Internationale Germanistik 21/2. 8–82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca090644-710f-464d-bd1f-f27669b3d82c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.