PL EN


2018 | 507 | 133-141
Article title

Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Za główny cel pracy przyjęto zaproponowanie metody i przeprowadzenie badań pozwalających na identyfikację kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u kandydatów do zatrudnienia. Proponowane podejście polega na automatycznej analizie ofert zatrudnienia publikowanych w Internecie, w trakcie której identyfikowane są fragmenty zawierające opis wymagań wobec poszukiwanych kandydatów. Następnie, za pomocą metody ukrytej alokacji Dirichleta, określane są tematy reprezentowane w rozpatrywanych tekstach. Poprzez agregację wyodrębnionych tematów konstruowane są definicje kompetencji kluczowych. Znaczenie każdej z kompetencji wyznaczane jest poprzez zsumowanie miar znaczenia tematów uznanych za składowe rozpatrywanej kompetencji. Przedstawiona metoda posłużyła do identyfikacji kompetencji oczekiwanych u pracowników zatrudnianych w charakterze administratorów systemów informatycznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca127203-d9cf-49a0-9e8c-c714d5b858cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.