PL EN


2019 | 1(31) | 21-40
Article title

Information Needs of Trade Fair Visitors – a survey of the participants of KOMPOZYT-EXPO 2018 and FASTENER POLAN

Content
Title variants
PL
Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe - badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents the results of surveys concerning the information needs of people visiting trade fairs and the conditions for satisfying these needs on the example of the participants of KOMPOZYT-EXPO 2018 and FASTENER POLAND. The results of the surveys are preceded by an overview of literature describing the behaviours of people visiting trade fairs. The surveys were conducted during the aforementioned fairs by means of a direct questionnaire. On the basis of 98 cases qualified for analysis it was concluded, among others, that visitors during fairs look mainly for information about novelties in a given branch, about the current situation of the branch. They also look for information of an educational character. Moreover, over a half of respondents declared that they don’t prepare for participation in fairs in any specific way and when they plan the sequence of visits to particular stands, they follow mainly the invitations from exhibitors (over 54%). Summing up their presence at fairs over 30% of respondents don’t use special indicators of assessment. The described surveys, due to small size of the sample, are preliminary in character and refer to a narrow branch represented by respondents, that’s why verification based on a bigger group of respondents and representatives of other branches is required.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe. Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej. Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się przede wszystkim zaproszeniami od wystawców (ponad 54%). Podsumowując swoja obecność na targach ponad 30% badanych nie wykorzystuje szczególnych wskaźników oceny. Opisane badania, ze względu na niewielką liczebność próby, mają charakter pilotażowy i odnoszą się do wąskiej branży reprezentowanej przez respondentów, dlatego wymagają weryfikacji na większej grupie badanych oraz przedstawicielach innych branż.
Publisher
Year
Issue
Pages
21-40
Physical description
Dates
online
2019-03
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza in. Stanisława Staszica w Krakowie
References
 • Bello, D. C. (1992). Industrial buyer behavior at trade shows: implications for selling effectiveness. Journal of Business Research, 25, 59–80.
 • Blythe, J. (1999). Visitor and exhibitor expectations and outcomes at trade exhibitions. Marketing Intelligence & Planning, 17, 100–110.
 • Budzanowska-Drzewiecka, M., & Proszowska, A. (2015). Attractiveness of job fairs for students as a platform for searching and exchange of information. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 275–289.
 • Dołhasz, M., & Proszowska, A. (2018). Targi gospodarcze jako źródło informacji o ofercie rynkowej dla segmentu seniorów. W: K. Bratnicka-Myśliwiec, A. Dyląg, & B. J. Gabryś (Eds.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji. Seria: Biznes i Zarządzanie (pp. 135–146). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziewanowska, K., & Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gębarowski, M., & Siemieniako, D. (2014). Rozmowa targowa w rozwijaniu więzi międzyorganizacyjnych na przyktadzie branży nieruchomości handlowych. Problemy Zarządzania, 13(1), 88–103. https://doi.org/10.7172/1644
 • Godar, S. H., & O’Connor, P. J. (2000). Same time next year — buyer trade show motives. Industrial Marketing Management, 30(1), 77–86.
 • Gopalakrishna, S., & Lilien, G. (1995). A three-stage model of industrial trade show performance. Marketing Science, 14(1), 22–42.
 • Gopalakrishna, S., Malthouse, E. C., & Lawrence, J. M. (Accepted/In press). Managing customer engagement at trade shows. Industrial Marketing Management.
 • Gottlieb, U., Brown, M., & Ferrier, L. (2014). Consumer perceptions of trade show effectiveness. Scale development and validation within a B2C context. European Journal of Marketing, 48(1/2), 89–107.
 • Gottlieb, U. R., Brown, M. R., & Drennan, J. (2011). The influence of service quality and trade show effectiveness on post-show purchase intention. European Journal of Marketing, 45(11), 1642–1659.
 • Hansen, K. (1999). Trade show performance: a conceptual framework and its implication for future research. Academy of Marketing Science Review, 1–12.
 • Hansen, K. (2004). Measuring performance at trade shows: Scale development and validation. Journal of Business Research, 57(1), 1–13.
 • Leszczyński, G., & Zieliński, M. (2011). Trade fairs as source of knowledge — the role of trade fairs organizer. 27th IMP Conference, Glasgow, Scotlant.
 • Lin, Y. (2016). An examination of determinants of trade show exhibitors’ behavioral intention. A stakeholder perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(12), 2630–2653.
 • Palumbo, F., & Herbig, P. A. (2002). Trade Shows and Fairs: An Important Part of the International Promotion Mix. Journal of Promotion Management, 8(1), 93–108.
 • Proszowska, A. (2015). The impact of the exhibitor’s cultural context on the use of forms of communication in the management process of the exhibitor’s participation in fairs. Jagiellonian Journal of Management, 1(2), 119–130.
 • Proszowska, A. (2017). Cele udziału w targach gospodarczych z perspektywy zwiedzających. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie, 11(328), 40–50.
 • Proszowska, A. (2018). Evaluation Methods Of Trade Fairs Results Employed By Exhibitors — Overview And Scope Of Application. Handel Wewnętrzny, 5(376), 236–246.
 • Rinallo, D., Borghini, S., & Golfetto, F. (2010). Exploring visitor experiences at trade shows. Journal of Business & Industrial Marketing, 25 (4), 249–258. hRosson, P. J., & Seringhaus, F. H. R. (1995). Visitor and Exhibitor Interaction at Industrial Trade Fairs. Journal of Business Research, 32, 81–90.
 • Schmitt, B. H. (2000). Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate. New York: Simon and Schuster.
 • Seringhaus, F. H. R., & Rosson, P. J. (1998). Management and performance of international trade fair exhibitors: government stands vs independent stands. International Marketing Review, 15(5), 398–412.
 • Shoham, A. (1992). Selecting and evaluating trade shows. Industrial Marketing Management, 21(4), 335–341.
 • Smith, T. M., Hama, K., & Smith, P. M. (2003). The effect of successful trade show attendance on future show interest: exploring Japanese attendee perspectives of domestic and offshore international events. Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (4/5), 403–418. Smith, T. M., & Smith, P. M. (1999). Distributor and end — user trade show attendance objectives: an opportunity for adaptive selling. Forest Products Journal, 49(1), 23–29.
 • Tafesse, W., & Skallerud, K. (2017). A systematic review of the trade show marketing literature: 1980–2014. Industrial Marketing Management, 63, 18–30.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca1ba059-6a8d-41d6-aa19-34cca0bcb03c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.