PL EN


2011 | 88 | 207-217
Article title

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsiębiorstw

Title variants
EN
The Development of the Internet as the Chance for Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rozwój Internetu jako nowoczesnego medium komunikacyjnego. Jego odpowiednie wykorzystanie może być szansą dla przedsiębiorstwa. Omówiona została istota Internetu wraz z jego charakterystyką. Przedstawiono zarówno historyczne początki, jak również stan obecny. Opisano również krótko możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie. Ich szczegółowe omówienie znajdzie się w kolejnych artykułach.
EN
In this article the author presents the development of Internet as a modern communication medium. A suitable utilization of Internet can be a big chance for an enterprise. In the text the essence of Internet is talked over together with its profile. The author introduces historical beginnings and present state of that medium too. He briefly describes also possibilities which utilization of Internet brings for enterprises. More details of this topic will be discussed in the next articles.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Bajdak A., Internet w marketingu, PWE Warszawa 2003.
 • 2. Bienias T., Internet, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • 3. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 • 4. Grzesiak M., Zastosowanie Internetu w małej firmie [w:] Sokołowski M. (red.) Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, PWSZ, Elbląg 2006.
 • 5. Guziur P., Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001.
 • 6. Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce, Cedewu, Warszawa 2007.
 • 7. Kuchciak M., Geneza i rozwój Internetu, "Internet", 1997, nr 7-8.
 • 8. Szczepańska K. Zastosowanie Internetu w marketingu jako przykład wykorzystania zasobów sieci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nr 1(7), Dąbrowa Górnicza 2000.
 • 9. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 10. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa- -Wrocław 2000.
 • 11. http://badanie.ae.krakow.pl. II Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 12. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 • 13. http://www.pcworld.pl/news/334517/Liczba.uzytkownikow.internetu.przekroc zyla.miliard.html
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca1eef4e-3fcd-4df5-ae6b-7bd1532a952f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.