PL EN


2015 | 9 | 108-119
Article title

Psycholog biznesu w percepcji menedżerów średniego szczebla

Content
Title variants
EN
Business psychologist in the perception of middle managers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób psychologowie współpracujący ze środowiskiem biznesowym są spostrzegani przez menedżerów średniego szczebla. Na podstawie wyników badań własnych przedstawiony zostanie przeciętny obraz psychologa biznesu, a także obraz idealny, oparty na charakterystykach najbardziej pożądanych zdaniem kadry zarządzającej. Wyniki badań pozwolą na ustalenie, jakie cechy powinni posiadać psychologowie współpracujący ze środowiskiem biznesowym. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, zwierający pytania w formie dyferencjału semantycznego i rangowania. Badania rozpoczęły się pilotażem (N = 17), który wykazał m.in., iż zdaniem menedżerów, najbardziej pożądanymi cechami psychologa biznesu są odpowiedzialność oraz empatia. Badanie właściwe objęło 43 menedżerów, pracujących na terenie kilku polskich województw. Sądzimy, iż wyniki badania pozwolą środowisku akademickiemu zaktualizować wiedzę na temat obecnych oczekiwań przedsiębiorców wobec psychologów.
EN
The aim of this article is to present the way of cooperation between psychologists and people working in business. The article explains how mid-level managers perceive them. The results of our research will show two types of psychologist working in business – ordinary one and ideal one. Second of type is considered as perfect image of a business psychologist which is the most coveted by managers. The outcome will let to describe main features which are the most required from psychologist in this specific sector of business. The research tool was a questionnaire containing two types of questions: semantic differential and ranking. First part of research shows that in accordance to managers, the most desirable features are responsibility and empathy. The actual examination included 43 managers working in several Polish provinces. We reckon that the results of the academic research will update the knowledge about the current expectations of entrepreneurs for psychologists.
Year
Issue
9
Pages
108-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, Warszawa 2006.
 • Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce – Poradnik, Krajowa Jednostka Oceny. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2005.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.
 • Jurek P., Metody pomiaru kompetencji zawodowych, „Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego, nr 54”, Warszawa 2012.
 • Kasprzak E., Kształcenie podyplomowe w psychologii pracy i zarządzania (Co dalej po magisterium?), „Polskie Forum Psychologiczne”, Bydgoszcz 2009.
 • Kasprzak E., Studenci psychologii wobec kariery zawodowej, [w:] Model doskonalenia zawodowego psychologów, red. E. Kasprzak, R. Ossowski, Bydgoszcz 2006.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2006.
 • Rokowska A., Ukryta teoria osobowości psychologów, [w:] Percepcja roli zawodowej psychologa, red. A. Ratajska, A. Szmaus, Bydgoszcz 2009.
 • Skarżyńska K., Spostrzeganie ludzi, Warszawa 1981.
 • Szczepaniak M., Staszewska O., Kobierecka A., Psycholog i psychoterapeuta w oczach Polaków, [w:] Wyzwania współczesnej psychologii, red. E. Kasprzak, R. Koc, Bydgoszcz 2001.
 • Raport Deloitte, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Deloitte_Kobiety_Wladza_2012.pdf
 • Trzebińska E., Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Teoria, red. L. Grzesiuk, Warszawa 2005.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca22f251-dd6a-44ff-b1a2-cebfeae7a341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.