PL EN


2019 | 1(61) | 97–151
Article title

Opinia prawna na temat projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Authors
Content
Title variants
EN
The Bill on the Preparation and Implementation of Strategic investments in the Petroleum Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The provisions of the Bill on the Preparation and Implementation of Strategic Investments in the Petroleum Sector conform to the Constitution of the Republic of Poland. However, some of them may be found incompatible with the European Union law. This applies to the provisions of the bill granting certain financial preferences to an investor and to the ones on judicial review of the decisions. The author emphasizes that the bill contains many legislative deficiencies. The opinion also presents possible solutions to avoid them.
Year
Issue
Pages
97–151
Physical description
Contributors
author
 • Profesor zwyczajny doktor hab., Uniwersytet Wrocławski, ekspert ds. legislacji BAS; marek.szydlo@uwr.edu.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3776-2020
References
 • Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003.
 • Adamiak B., Ochrona dobra wspólnego we współczesnej koncepcji wadliwości decyzji administracyjnej [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, z.11–12.
 • Czarnik Z., Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2010, nr 3.
 • Kabat A., Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Zakamycze 2004.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.
 • Sawczyn W., Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego [w:] System prawa administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.
 • Szydło M., Artykuł 106 [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, red. A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca2bdc00-165e-4632-ba8c-271a8065c3e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.