Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 127-140

Article title

Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Bussines English

Title variants

EN
Learning foreign languages as one of the forms of elderly people's selfactualisation Case studies used in teaching Business English

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to present the methodology of using case studies in teaching business English to upper-intermediate and advanced students. In the first part it gives a brief history of case studies, then it presents the structure and the basic parts of a mini-case. The last part deals with the methodology of using cases in a business English class. It stresses the significance of case studies in teaching the four language skills. It also recommends the case study method for teaching business and management skills such as analysing facts and figures, presenting the case, giving opinions, negotia- ting and chairing a discussion. The case study method can also be helpful when dealing with cross- cultural issues in a business English course. Case studies are valuable ESP materials with a great teaching potential. They may be challen- ging for both students and teachers. They are effective in teaching the productive language skills of speaking and writing. In addition, they practise content-and-language integrated learning (CLIL) and prepare students to perform successfully in their future business roles.

Year

Issue

1

Pages

127-140

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego

References

 • BRIEGER N. (1997) Teaching Business English Handbook, York. BURGES S., HEAD K. (2005) How to Teach for Exams, Harlow.
 • BYRAM M. (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon. BYRAM M. (2005) The roots of culture-in-language teaching, http://elt.britcoun.org.pl/forum/roots.htm, [data dostępu: 20.01.2008].
 • BYRAM M. (2000) Assessing Intercultural Competence in Language Teaching, http://inet.dpb.dpu. dk/infodok/sprogforum/Espr18/byram.html, [data dostępu: 20.01.2008].
 • CHROSTOWSKI A. (2009) Casy jako metoda dydaktyczna i badawcza (materiał niepublikowany, wygłoszony na warsztatach dla wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego), Warszawa.
 • COTTON D., FAVLEY D., KENT S. (2004) Market Leader, Harlow.
 • COUNCIL OF EUROPE (2001) Europejski system opisu kształcenia językowego, Strasbourg
 • ĆWIKLIŃSKA J., SZADYKO S. (2005) Obszary wiedzy specjalistycznej w wybranych wariantach języka business communication, w: Lewandowski J., Kornacka M., (red.), Teksty zawodowe w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, Języki specjalistyczne 5, Warszawa, s. 81–98.
 • DONNA S. (2000) Teach Business English, Cambridge.
 • DUDLEY-EVANS T. ST JOHN M. (2008) Development in English for Specific Purposes, Cambridge.
 • DUSZAK A. (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa. EASTON G. (1982) Learning from Case Studies, Prentice Hall International.
 • ELLIS M., JOHNSON C. (1994) Teaching Business English, Oxford New York.
 • GARVIN D. (1991) Barriers and Gateways to Learning, w: CHRISTIANSEN C.R. (red.) Education for Judgement, Boston, s. 3–14.
 • GARVIN D. (2003) Making the Case, Boston.
 • GLASER B., STRAUSS A. (1967) The Discovery of grounded theory, Chicago.
 • GRUCZA F. (2008) Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, w: Lukszyn J. (red.) Podstawy technolingwistyki I, Warszawa, s. 5–23.
 • GRUCZA S. (2004) Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.
 • GRUCZA S. (2006) Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna, w: Lewandowski J., Kornacka M., Woźniakowski W. (red.) Teksty zawodowe w kon- tekstach kulturowych i tłumaczeniach, Języki specjalistyczne 6, Warszawa, s. 30–49.
 • GRUCZA S. (2008) Teksty specjalistyczne: Językowe eksponenty wiedzy specjalistycznej, w: Karpiński Ł. (red.) Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, Języki specjalistycz- ne 8, Warszawa, s. 181–193.
 • GRUCZA S. (2008a) O konieczności tworzenia korpusów tekstów specjalistycznych, w: Lukszyn J. (red.) Podstawy technolingwistyki I, Warszawa, s.197–224.
 • GRUCZA S. (2008b) Lingwistyka języków specjalistycznych, Języki-Kultury-Teksty-Wiedza, Warszawa.
 • GRUCZA S. (2008c) Dydaktyka translacji. Terminologiczna preparacja dydaktycznych tekstów specjalistycznych, w: Lukszyn J. (red.) Podstawy technolingwistyki II, Warszawa, s.163–174.
 • HAMEL J. et al. (1993) Case study methods, Newbury Park. HARMER J. (1998) How to Teach English, Harlow.
 • HARMER J. (2001) The Practice of English Language Teaching, Harlow.
 • HONAN J., STERNMAN RULE CH. (2002) Using Cases in Higher Education, San Francisco.
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2008) One Case – Many Opportunities (materiał niepublikowany, referat wygłoszony na 21st Annual Besig Conference), Bonn.
 • JENDRYCH E., WIŚNIEWSKA H. (2009) O nauczaniu Business English, Warszawa.
 • LANGUAGE POLICY DIVISION (2006) Profil polityki w zakresie edukacji językowej. Raport eks- pertów: Polska, Council of Europe, Strasbourg.
 • LUKSZYN J. (2005) (red.) Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa, (wyd. 2).
 • LUKSZYN J., ZMARZER W. (2006) Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa, (wyd. 2). LYNN L. (1999) Evaluating Your Success. Teaching and Learning with Cases, New York.
 • MAMET P. (2002) Relacja pomiędzy kompetencją językową a kompetencją merytoryczną na przykładzie języka biznesu, w: Lewandowski J. (red.) Problemy Technolingwistyki, Języki specjalistycz- ne 2, Warszawa, s. 141–151.
 • MAY S. (1984) Case Studies in Business, Pitman Publishing.
 • NEYMANN M. (2005) Komunikacja werbalna i jej uwarunkowania kulturowe, w: Neymann M. (2005) (red.) Komunikacja i kultura biznesu w Europie, Warszawa, WSPiZ i LLeona Koźmińskiego, s. 13–36.
 • RICHARDS C.J., SCHMIDT R. (2002) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, Harlow.
 • SEPERICH G. J. at al. (1996) Introduction to the Case Study Method, http://www.uiweb.uidaho. edu/ag/agecon/391/casestudmeth.html, [data dostępu: 24. 10.2008].
 • SJOBERG G. et al. (1991) The case study approach in social research, Chapel Hill.
 • SOY S. (1997) The case study as a research metod, (materiał niepublikowany), http://www.ischool. utexas.edu/_ssoy/usesusers/1391d1b.htm, [data dostępu: 24. 10. 2008].
 • SZADYKO S. (2007) Abrewiacja jako pochodna tekstów specjalistycznych, w: Kornacka M. (red.) Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej, Języki specjalistyczne 7, Warszawa, s. 71–97.
 • THORNBY S. (2002) How to Teach Vocabulary, Harlow.
 • WEREDA W. Wspieranie dydaktyki nauk zarządzania w aspekcie metody badawczej – studium przy- padku, www.fundacja.edu.pl/organizacja_referaty/10.pdf , [data dostępu: 10.02.2009].
 • WITTE A. (1999) Interactive Cases for Business English, Paris.
 • YIN R.K. (1984) Case study research. Design and methods, Beverly Hills.
 • ZMARZER W. (2008) Dydaktyczne aspekty badań terminologicznych, w: Lukszyn J. (red.) Podstawy technolingwistyki II, Warszawa, s.183–189.
 • http://harvardbusiness.org/search/100011, [data dostępu:12.02.2009]. dostępu 24.02.2009].
 • http://www.aare.edu.au/00pap/bac00287.htm, [data dostępu: 10.02.2009]. http://www.njcu.edu/cill/vol6/dinapoli.html, [data dostępu: 10.02.2009]. http://learnenglish.de/Teachers/casestudies. htm, [data dostępu:12.02.2009]. http://www.doingbusiness.org/features/casestudies2008aspx, [data dostępu:10.01.2009].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ca417aaf-7a01-489b-96b0-62085124da37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.