PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 118-133
Article title

Rynek usług gastronomicznych w Polsce na przykładzie Warszawy

Content
Title variants
EN
The Catering Services Market in Poland on the Example of Warsaw
RU
Рынок услуг общепита в Польше на примере Варшавы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie rynku usług gastronomicznych w Warszawie jako przykładu współczesnej gastronomii w Polsce. Przeglądu rynku dokonano na podstawie danych statystycznych, dostępnej literatury naukowej, przewodników kulinarnych i badań własnych. Uwzględniono dane w ujęciu ilościowym, strukturę i lokalizację zakładów gastronomicznych w mieście, jak również specyfikę funkcjonujących obiektów. Liczba wszystkich placówek gastronomicznych w Warszawie na początku 2017 roku wyniosła 9473. Zlokalizowane były głównie w Śródmieściu i na Mokotowie. Najwięcej (116) lokali w przeliczeniu na 1 km2 znajdowało się w dzielnicy Śródmieście. Duże zróżnicowanie potrzeb konsumentów sprawia, że jest tu różnorodność rodzajów lokali gastronomicznych, tradycyjnych i reprezentujących najnowsze trendy. W Warszawie znajdziemy lokale gastronomiczne prowadzone przez osobowości znane z programów TV bądź wyróżnione w przewodnikach kulinarnych, co świadczy o wysokim poziomie usług.
EN
The aim of the paper is to present the market for catering services in Warsaw as an example of present gastronomy in Poland. The market review was made on the basis of statistics, available scientific literature, culinary guides, and own analyses. Quantitative data, the structure and location of the city’s catering establishments, as well as the specifics of the existing facilities were taken into account. The total number of catering establishments in Warsaw at the beginning of 2017 amounted to 9,473. They were located mainly in Śródmieście and Mokotów. Most of establishments, 116 per 1km2, were located in the downtown district. Great diversity of consumer needs causes that there are a variety of types of eating places which are traditional or representing new trends. In Warsaw, we can find those places managed by personalities from the TV programmes or highlighted in culinary guides, which prove a high level of services.
RU
Цель работы – представить рынок услуг общественного питания в Варшаве в качестве примера современного общепита в Польше. Обзор рынка провели на основе статистических данных, доступной научной литературы, кулинарных справочников и собственных исследований. Учли данные в ко- личественном выражении, структуру и размещение заведений общепита в городе, а также специфику действующих объектов. Число всех заведений общепита в Варшаве в начале 2017 г. составило 9473 единицы. Они в основном находились в центральном районе и в районе Мокотув. Больше всего (116) заведений в пересчете на 1 км2 было в центральном районе столицы, Средместье (польск. Śródmieście). Большая дифференциация потребностей потребителей приводит к тому, что здесь выступает разновидность заведений общепита, традиционных и представляющих новейшие тренды. В Варшаве есть заведения общепита, управляемые личностями, известными по телевидению, или завоевавшие призы кулинарных справочников, что свидетельствует о высоком уровне услуг.
Year
Pages
118-133
Physical description
Contributors
author
References
 • Baza Danych Lokalnych (2017), http://www.gus.pl [dostęp: 09.02.2017].
 • Bombol M., Dąbrowska A. (2003), Czas wolny: konsument, rynek, marketing, K.E. Liber, Warszawa.
 • Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie (2017), http://www.crs.waw.pl/kom.htm [dostęp: 30.03.2017].
 • Cetnarska H., Kowalczyk A. (1995), Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna, (w:) Warszawa jako centrum turystyczne, Uniwersytet Warszawski, Biuro Zarządu m. st. Warszawy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa.
 • Czarniecka-Skubina E., Lipa P., Andrejko D. (2011), Gastronomia w centrach handlowych - współczesne miejsce spędzania wolnego czasu, (w:) Czarniecka-Skubina E., Nowak D., Mogiła-Lisowska J. (red.), Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, WSHGiT, Warszawa.
 • Derek M., Duda-Gromada K., Kosowska P., Kowalczyk A., Madurowicz M. (2013), Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie, „Prace Geograficzne”, nr 134.
 • Dominiak I. (2016), Food truck, czyli piekło na kółkach, http://www.newsweek.pl [dostęp: 24.01.2017].
 • Gault & Millau Polska (2016), Przewodnik po restauracjach, hotelach i produktach regionalnych, Warszawa.
 • Głuchowski A., Czarniecka-Skubina E. (2016), Kuchnia modernistyczna w gastronomii, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja”, nr 17(1).
 • GUS (1951-2016), Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2016), Rocznik Statystyczny Województw 2016, GUS, Warszawa.
 • GUS (2017), Mały Rocznik Statystyczny 2017, Warszawa.
 • Hebda A. (2012), Warszawskie podróże kulinarne. Komunikacja podróży kulinarnych w materiałach reklamowych i recenzjach kulinarnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 3.
 • Kochanowski J. (2013), Bar mleczny, „Biuletyn IPN”, nr 5, pamięć.pl.
 • Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (2017), Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Michelin (2016), Main Cities of Europe – Restaurants & Hotels.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2017), Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, PWE, Warszawa.
 • Nowak M. (red.) (2010), Przewodnik po restauracjach, Warszawa pełną gębą 2010-2011, Agora, Warszawa.
 • Ozimek I. (2013), Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumenta w Polsce, SGGW, Warszawa.
 • Poland 100 Best Restaurants (2016), Przewodnik, Creative Agency Eventic, Warszawa.
 • Raport (2009), Rynek punktów gastronomicznych w Polsce 2009, Sondaż dla „Rzeczpospolitej”, GFK Polonia.
 • Raport (2015), Polska na talerzu 2015, Raport firmy Macro Cash & Carry.
 • Raport (2016), Polska na talerzu 2016, Raport firmy Macro Cash & Carry.
 • Report World menu (2011), http://www.unileverfoodsolutions.pl [dostęp: 20.02.2017].
 • Rocznik Statystyczny Warszawy (2012; 2013; 2014; 2015; 2016), Urząd Statystyczny w Warszawie.
 • Śleszyński P. (2004), Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • http://atelieramaro.pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://www.eterrible.pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://www.likusrestauracje.pl/pl/Restauracja_Concept_13 [dostęp: 30.03.2017].
 • http://rotisserie.pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://www.tamka43.pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://www.restauracjaelixir.pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://kregliccy.pl/opaslytom/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://saltorestaurant.pl/pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://sensesrestaurant.pl [dostęp: 30.03.2017].
 • http://www.nolita.pl/ [dostęp: 30.03.2017].
 • http://www.celiakia.pl [dostęp: 30.06.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca6c886d-0dcb-402b-bf9b-c6ef66938b51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.