PL EN


2013 | 124 | 143-164
Article title

Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane

Authors
Content
Title variants
EN
Banking Structured Securities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a short description of BPW, which is a modern financial instrument, opening in front of customers to invest with full capital protection on both traditional and alternative markets (eg, stocks, commodities, currencies, real estate, commodities). BPW are a combination of deposit, to improve return on capital at the date of maturity of the investment and, working on potential profits. Part of the investment is for the purchase of financial instruments (usually an option), which will allow for the implementation of a specific investment strategy described in detail in terms of the issue of the BPW. In addition, BPW is subject to guarantees of the Bank Guarantee Fund.
Year
Volume
124
Pages
143-164
Physical description
Contributors
author
References
 • Aussum.et al. Combing neural network forecast on wavelet-transformed series [1]. Connection Science, 1997.
 • Burrus C.S., Gopinath R.A., Guo H.: Introduction to Wavelets and Wavelet Transform, Prentice Hall 1998.
 • Chui Ch.K.: Wavelets: A Mathematical Tool for Signal Analysis, SIAM 1997.
 • Dyduch M.: Zastosowanie sieci falkowo - neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, J. Krupowicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • Dyduch M.: Sieć falkowo-neuronowa w środowisku ekonomicznym, w: Zarządzanie -Finanse -Ekonomia, Warsztaty doktorskie '06, red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Dyduch M.: Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, red. P. Chrzan, T. Czernik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 • Dyduch M.: Przestrzenno-czasowa analiza atrakcyjności finansowych produktów strukturyzowanych, Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne, Łódź 2010.
 • Dyduch M.: Znaczenie produktów strukturyzowanych w Polsce, Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Dyduch M.: Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, w: Modelowanie preferencji a ryzyko'10, red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Dyduch M.: Analiza porównawcza produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2000-2010, Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2011, Sympozja i Konferencje KKMU nr 6, Fundacja Studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futro, Kraków 2011.
 • Rutkowska D.: Piliński M., Rutkowski M., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
 • Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ca7359e3-f734-4e37-b545-14dbd6f16a33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.