Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 15 | 291-308

Article title

Opinia prawna w sprawie wniosku grupy kościołów do Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2010 r.

Content

Title variants

EN
A Legal Opinion on the Application of a Group of Churches Submitted to the Council of Ministers on 15 February 2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opinia dotyczy wniosku z dnia 15 lutego 2010 r. złożonego przez grupę dziewięciu kościołów i innych związków wyznaniowych należących do pentakostalnego nurtu chrześcijaństwa. Wniosek skierowany był do Prezesa Rady Ministrów i dotyczył przystąpienia przez Radę Ministrów do rozmów w celu zawarcia umowy i wydania odpowiedniej ustawy o stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a wnioskującymi Kościołami, zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP. Analizując obowiązujące prawo oraz przebieg postępowania w sprawie wniosku autorzy opinii krytycznie oceniają działania i zaniechania w tej sprawie naczelnych organów władzy i administracji państwowej.
EN
The opinion refers to the application dated 15 February 2010 submitted by a group of nine churches and other religious associations belonging to the Pentacostal Christian movement. The application was addressed to the Prime Minister and requested the entry of the Council of Ministers into talks on concluding an agreement and passing relevant law on the relations between the Republic of Poland and the applying churches, in accordance with Article 25(5) of the Constitution of the Republic of Poland. By analysing the applicable law and the administrative procedure adopted for the examining of the application, the authors share a critical opinion on the activities and omissions of the supreme bodies of public administration.

Year

Volume

15

Pages

291-308

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  • Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

References

  • Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1993

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ca98cd02-e6ac-4b9f-bee7-180559630ddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.