PL EN


2015 | 60 | 5 (364) | 149-158
Article title

Zakres bezprawności „korupcji urzędniczej” – przyjmowanie korzyści a pełnienie funkcji publicznej

Content
Title variants
EN
Range of the Administrative Corruption Illegality – Accepting Benefits versus Performance of Public Functions
Languages of publication
PL
Abstracts
Unlawful deeds referred to as active and passive bribery define the scope of penalisation of administrative corruption, namely that related to the area of public activities. The connection between a corruption activity and the public function that is performed by the person who accepts a bribe is listed in the set of characteristic features of unlawful deeds in Articles 228 and 229 of the Polish Penal Code. The controversies that existed about the interpretation of this feature, which have resulted in a gradual extending of the passive bribery notion, and consequently of the responsibility for active bribery, were supposed to be solved by the amendments to the Penal Code of 2003. The amendments covered the legal definition of the notion of “a person that performs a public function”. The broad scope of this notion has been limited by the obligation to examine, at the stage of subsumption of the specific case, whether the person performing this function has indeed accepted a benefit in connection with the performance of this function.
Year
Volume
60
Issue
Pages
149-158
Physical description
Dates
published
2015-10
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Kardas P. 2011 „Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2 : 102 i n.
 • Bielski M. 2013. „Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia modalnego „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1 : 8 i n.
 • Giezek J. (red.), D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski. 2014: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, 715. Warszawa.
 • Barczak-Oplustil A., M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.). 2013. Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Komentarz do art. 117-277, 1166-1167. Warszawa.
 • Bogdan G., K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.). 1999. Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Komentarz do art. 117-277, 749-750. Kraków.
 • Surkont M. 1999. Łapownictwo, 61. Sopot.
 • Palka P., M. Reut. 1999. Korupcja w nowym kodeksie karnym, 37 i n. Kraków.
 • Skorupka J. 2004. Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 78. Wrocław.
 • Barczak-Oplustil A. 2009. „W związku z pełnieniem funkcji publicznej”, jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej. Zarys wybranych problemów”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3 : 75 i n.
 • Patryas W. 1988. Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, 19. Poznań.
 • Zoll A. 1990. O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, 69 i n. Krakowskie Studia Prawnicze XXIII.
 • Kardas P. 2012. „O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 4 : 41-43.
 • Jędrzejewski Z. 2009. Bezprawność jako element struktury przestępstwa. Studium na temat struktury przestępstwa, 52 i n. Warszawa.
 • Mącior W. 1968. Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, 25. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cab9ca3a-745b-426a-a4e3-12e481ff08cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.