PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 133-137
Article title

Ślady mediatyzacji u Marcina Lutra

Authors
Title variants
EN
Traces of Mediatisation in the Case of Martin Luther
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyka problemu źródeł mediatyzacji w działalności Marcina Lutra. W tekście autor rozważa, czy należy wywodzić od Lutra zjawisko mediatyzacji. Na wstępie autor wychodzi od zasadniczej różnicy między zjawiskami zapośredniczenia i mediatyzacji. Następnie podejmuje refleksję nad związkami mediatyzacji z myślą i działalnością reformatora. Czyni to z uwzględnieniem trzech perspektyw: instytucjonalnej, kulturowej oraz materialnej. W rezultacie wskazuje na charakterystyczne cechy mediatyzacji, których źródłowość jednoznacznie wiąże się z początkami reformacji.
EN
The article deals with the sources of mediatisation in the activity of Martin Luther, with the author asking whether the phenomenon of mediatisation should be derived from Luther. D. Guzek started with the basic difference between mediation and mediatisation and went on to reflect on the connections between mediatisation and the thought and activity of the Reformer by taking into consideration three perspectives: institutional, cultural, and material. Consequently, he indicated the characteristic features of mediatisation, whose sources are unambiguously connected with the onset of the Reformation.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
133-137
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-caba7110-5933-4938-a58a-6e3e78a7a07a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.