Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 27-42

Article title

Quest, czyli edukacja przez zabawę. Próba wstępnej prezentacji gatunku

Content

Title variants

EN
Quest, or learning by playing. A preliminary attempt at presenting the genre

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to preliminarily describe the genre characteristics of a quest – a new type of a non-literary text. A quest is an indispensable tool used in questing – an innovative form of tourism. Questing is a live action role-playing game combining education and fun. It takes the form of a rhymed story containing topography tips, riddles and information (on history, nature, etc.) related to the route. The concept of questing emerged in the US in the late 1990s. Together with the text model, it is becoming popular in Poland as an attractive form of sight-seeing and as a method of promoting places and regions. The analysis is based on a collection of texts published in the internet, collectively entitled “Wielkopolskie questy” (Quests of Wielkopolska). Characteristic elements of the texts in the analyzed corpus include recurring features observed at 4 levels: pragmatic, cognitive, compositional and stylistic.

Year

Issue

Pages

27-42

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 245-258.
 • Gołoś G., Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, z. 34, nr 1, s. 76-82.
 • Kazior B., Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, red. D. Zaręba, Kraków 2008, s. 17-21.
 • Kazior B., Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca, [w:] Poszukiwanie skarbów na greenways, red. M. Fedas, K. Florys, Kraków 2010, s. 3-7.
 • Likhtarovich K., Szustka K., Questing – wyprawy odkrywców jako nowa forma aktywnej edukacji plenerowej w lasach i na terenach przyrodniczo cennych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, z. 34, nr 1, s. 319-327.
 • Ostaszewska D., Przewodnik turystyczny: Z badań nad modelem i jego przeobrażeniami, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 43-54.
 • Pawłowska A., Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 1, s. 30-46.
 • Sikorska J., Questing – nowy sposób na poznanie swojego regionu, www.nationalgeographic. pl/aktualnosci/pokaz/questing-nowy-sposob-na-poznanie-swojego-regionu.
 • Wilczyński Ł., Questing – nowy trend w turystyce, [w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Łódź 2011, s. 53-59.
 • 10. Wilczyński Ł. [Agencja Public Relations Planet PR], Questing™, czyli jak skutecznie wypromować swój region w oparciu o współpracę lokalnej społeczności, www.festiwalpromocji.pl/fileadmin/user_upload/PLANETPR_questing_Jablon_31.03.11.pdf.
 • Witosz B., Wyznaczniki gatunku i jego odmian, [w:] Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, s. 161-174.
 • 12. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8964

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cabd0c90-fb67-42f9-9f32-cb8f906d4b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.