PL EN


2009 | 1(67) | 38-45
Article title

Zarządzanie zasobem mieszkaniowy spółdzielni mieszkaniowej (analiza przypadku)

Authors
Content
Title variants
EN
Housing Resource Management in the Housing Co-operative (case study)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Specyfika zarządzania zasobem mieszkaniowym wynika przede wszystkim ze szczególnej sytuacji prawnej nieruchomości mieszkaniowych, z historycznych uwarunkowań oraz z faktu, że te nieruchomości są jeszcze traktowane jako zasób o charakterze socjalnym. Ważne znaczenie wpływające na organizację i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi ma różna forma własności zasobu. Przedmiotem poniższego opracowania jest analiza procesu zarządzania zasobem mieszkaniowym spółdzielni mieszkaniowej. Celem artykułu jest prezentacja i ocena organizacyjnych i ekonomicznych problemów zarządzania spółdzielczym zasobem mieszkaniowym, na podstawie wybranego przypadku
EN
The housing resources management results mostly from the legal status of the properties. The historical background causes the fact, that this type of properties are perceived as the social housing resources. The properties ownership status influences the organizational and economical conditions of property management. The analysis of the housing resources management process in the housing co-operatives is the subject of the paper. The main goal of this paper is to present and evaluate the organizational and economical issues of housing resources management based on the particular case.
Year
Issue
Pages
38-45
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
  • Ustawa z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27, z poźn. zm.Vademecum zarządcy nieruchomości, praca zbiorowa pod red. W. J. Brzeskiego, KIN, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb04aa11-4ac5-4730-8720-199cbd54132a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.