PL EN


2018 | 523 | 95-104
Article title

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest empiryczne zbadanie determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pochodzących ze 108 krajów pozaeuropejskich, w Polsce w latach 1990-2015 przy użyciu modelu dwumianowego ujemnego. Badanie jest prowadzone w odniesieniu do nowej teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego, co pozwala na rozróżnienie między poziomymi oraz pionowymi motywami dokonywania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i wyprowadzenie szeregu empirycznie testowalnych hipotez badawczych. Przede wszystkim empirycznej weryfikacji poddawane są hipotezy wyprowadzone z modelu kapitału wiedzy. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że Polska przyciąga zarówno poziome, jak i pionowe inwestycje motywowane odpowiednio dostępem do rynku kraju goszczącego oraz chęcią redukcji kosztów, przy czym motyw dostępu do rynku wydaje się silniejszy.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb06bf93-2872-42e2-a952-3c55abf70010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.