PL EN


2012 | XIV/1 | 165-183
Article title

CZARNY CZŁOWIEK SERGIUSZA JESIENINA W TŁUMACZENIU ADAMA POMORSKIEGO JAKO DRUGI ELEMENT POLSKIEJ SERII PRZEKŁADOWEJ

Content
Title variants
EN
Sergey Yesenin’s Black Man Translated by Adam Pomorski as the Second Element of the Polish Translated Series
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author analyses the interpreting techniques used by Adam Pomorski in his translation of Black Man by Sergey Yesenin. It becomes obvious that the Polish interpreter used traditional methods of text translation, not always keeping the formal, semantic, and stylistic structure of the original text. So, in his version Pomorski emphasized the presence of a second author-creator, i.e. himself, and left traces of his interpreting initiative in almost every line, amplifying translation, introducing unmotivated inversions, using archaic and modernized lexis. Due to such a pretentious manner of Pomorski’s translation the reader received the text which doesn’t always remind Yesenin’s original lines.
Year
Volume
Pages
165-183
Physical description
Dates
published
2012-06-01
Contributors
 • Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999, s. 188–219.
 • G. Ojcewicz, Czarny człowiek Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze złem. Geneza. Losy. Interpretacja, Acta Neophilologica 2010, t. 12, s. 115–143.
 • G. Ojcewicz, Новый комментарий к Чёрному чеорвеку Сергея Есенина, w: Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, red. H. Twaranowicz, Białystok 2010, s. 255–275.
 • F. Lichodziejewska, Twórczość Władysława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1973, s. 406.
 • W. Broniewski, Moje przyjaźnie poetyckie, Warszawa 1960.
 • S. Jesienin, Poezje, wybrał i słowem wstępnym opatrzył Z. Fedecki, Warszawa 1960 (1967), s. 212–217.
 • S. Jesienin, Poezje wybrane, wyboru dokonał i przedmową opatrzył Z. Fedecki, Warszawa 1968, s. 67.
 • S. Jesienin, Czarny człowiek, w: Pięciu poetów: Błok, Achmatowa, Pasternak, Majakowski, Jesienin, tłum. W. Broniewski, Warszawa 1975, s. 530–534.
 • S. Jesienin, Czarny człowiek, w: idem, Kamieniem strącam księżyc, tłum. A. Pomorski, Warszawa 2010, s. 177–183.
 • A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, seria: Przekład – Mity i Rzeczywistość, Warszawa 2008.
 • G. Ojcewicz, „Czarny człowiek” Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego, Acta Polono-Ruthenica 2009, t. 14, s. 167–188.
 • С. Есенин, Чорный человек, w: Сергей Есенин, Москва 1958, s. 290–294.
 • С. Есенин, Чорный человек, Новый мир 1926, кн. 1, s. 5–9;
 • Красная газета. Вечерний выпуск (Ленинград)1926, nr 23, wyd. z 26 stycznia, s. 1–26, 103–110, 127–158.
 • Бакинский рабочий 1926, nr 25, wyd. z 29 stycznia.
 • Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2004, s. 145.
 • A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 2: П–Я, Warszawa–Moskwa 1980, s. 1035.
 • A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1: A–O, Warszawa–Moskwa 1980, s. 294.
 • M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb0bc6b5-74c4-4eea-a3f3-d7c76fe928f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.