PL EN


2012 | 28 | 407-413
Article title

Supply Chain Management and Sustainable Development in Regional Context

Authors
Content
Title variants
PL
Zarządzanie łańcuchem dostaw a zrównoważony rozwój w kontekście regionalnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The fundamental problem concerning development of supply chain strategies is not taking into consideration social and environmental dimensions. Companies and entire supply chains focus on financial issues. External pressures make an issue of Sustainable Supply Chain Management more and more important. Companies start to integrate their efforts to include sustainability in their supply chain strategies. The problem is lack of universal rules and widely accepted metrics of performance. The issue is also very important from a regional point of view because developing regional supply chains can be a threat for the environment and local societies.
PL
Podstawowym problemem w zakresie rozwoju strategii łańcucha dostaw jest nieuwzględnianie wymiaru społecznego i środowiskowego. Firmy i całe łańcuchy dostaw skupiają się w większości przypadków na kwestiach finansowych. Jednak presja zewnętrzna w kwestii zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw staje się coraz bardziej istotna. Firmy zaczynają integrować swoje wysiłki na rzecz włączenia zrównoważonego rozwoju w swoje strategie w łańcuchach dostaw. Problemem jest brak uniwersalnych reguł i powszechnie przyjętych wskaźników wydajności. Kwestia ta jest również bardzo ważna z regionalnego punktu widzenia, ponieważ rozwój regionalnych łańcuchów dostaw może stanowić zagrożenie dla środowiska i społeczności lokalnych.
Year
Volume
28
Pages
407-413
Physical description
Contributors
  • Chair of Marketing and Entrepreneurship University of Rzeszów
References
  • Ageron B., Gunasekaran A., Spalanzani A., 2011, Sustainable supply management: An empirical study, “International Journal of Production Economics”, doi:10.1016/j.ijpe. 2011.04.007.
  • Blanchard D., 2010, Supply Chain Management Best Practices, John WILEY& Sons.
  • Campbell J., Sankaran J., 2005, An inductive framework for enhancing supply chain integration, “International Journal of Production Research” vol. 43, no. 16, 15 August.
  • Carter C.R., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 38(5).
  • Gopalakrishnan K., Yusuf Y.Y., Musa A., Abubakar T., Ambursa H.M., 2012, Sustainable supply chain management: A case study of British Aerospace (BAe) Systems, “International Journal of Production Economics”, doi: 10.1016/j.ijpe.2012.01.003.
  • Russell R.A., Taylor B.W. III, 1998, Operations Management: Focusing on Quality and Competitiveness, Prentice Hall.
  • Searing S., Muller M., 2008, From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management, “Journal of Cleaner Production” 16.
  • Stank T.P., Keller S.B., Daugherty P.J., 2001, Supply Chain Collaboration and Logistical Service Performance, “Journal of Business Logistics” vol. 22, no. 1.
  • World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, Our common future, Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb14be91-472b-4eab-96a4-aea29d6711db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.