PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 1174-1188
Article title

Rurociągi i gazociągi jako współczesne narzędzie realizowania polityki państwa. Perspektywa europejsko-azjatycka

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł dotyczy roli ropo- i gazociągów w dzisiejszej polityce państw z Europy i Azji. Artykuł rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do jego tematyki, w którym autor nakreśla treść tekstu, a także wskazuje niezwykle istotną rolę ropy naftowej i gazu ziemnego we współczesnej gospodarce oraz w kształtowaniu relacji między państwami i podmiotami uczestniczącymi w stosunkach międzynarodowych. Zasadniczą część artykułu podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, na podstawie danych statystycznych dotyczących produkcji, eksportu oraz importu obu surowców, przybliża ich istotę dla współczesnego świata. W drugiej autor opisuje sieć istotniejszych rurociągów pokrywających Europę i Azję. Natomiast w trzeciej części przeanalizowana zostaje polityka poszczególnych państw i podmiotów realizowana przy użyciu ropo- i gazociągów. Artykuł kończy się podsumowaniem zawartych w nim informacji.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Asghar Z., Nazuk A., Iran-Pakistan-India Gas Pipeline – An Economic Analysis in a Game Theoretic Framework, „The Pakistan Development Review”, Winter 2007, 4 (46), Part II.
 • Balmaceda M.M., Corruption, Intermediary Companies, and Energy Security Lithuania’s Lessons for Central and Eastern Europe, „Problems of Post-Communism”, 2008, 4 (55).
 • Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2003.
 • Chow E.C., Hendrix L.E., Central Asia’s Pipelines: Field of Dreams and Reality, „NBR Special Report”, September 2010, 23.
 • Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, tłum.E. Cylwik, R. Stryjewski, Warszawa 2003.
 • Czerpak P., Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.
 • Cziomer E., Lasoń M., Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008.
 • Demkowicz A., Zewnętrzna polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Toruń 2010.
 • Druszcz A., Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Toruń 2010.
 • Dzieciński P., Geopolityczne determinanty konfliktów międzynarodowych, [w:] Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Łódź 2010.
 • Foremny D., Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.
 • Fryzeł T., Liga Państw Arabskich, Warszawa 1981.
 • Godlewski P., Ostatni akt opery „Nabucco” – azerski gaz płynie do Włoch, „FAE Policy Paper”, 2013, 22.
 • Key World Energy Statistics, Paris 2013.
 • Koolaee E., Tishehyar M., China's Energy Security Approach in Central Asia, [w:] Silk Route and Eurasia: Peace & Cooperation, ed. A.A. Bandey, Srinagar 2011.
 • Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011.
 • Morse E.L., Richard J., The Battle for Energy Dominance, „Foreign Affairs”, 2002, 2 (81).
 • Müller-Kraenner S., Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, tłum. K. Jankowska, Szczecin 2009.
 • Niedziółka D., Regionalizacja rynków energii, Warszawa 2011.
 • Ozierski P., Geoekonomia Rosji: strategia rurociągowa trzech mórz, „Geopolityka. Biuletyn naukowo-analityczny Instytutu Geopolityki”, 2008, 1.
 • Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2011.
 • Szurlej A., Gaz ziemny, [w:] Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi, red. E. Mokrzycki, Kraków 2005.
 • Szurlej A., Ropa naftowa, [w:] Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi, red. E. Mokrzycki, Kraków 2005.
 • Tereszkiewicz F., Unia Europejska a bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Toruń 2010.
 • Trzcińska B., Surowce energetyczne, [w:] Energia w czasach kryzysu, red. K. Kuciński, Warszawa 2006.
 • Ulatowski R., Geopolityka surowców energetycznych, [w:] Geoekonomia, red. E. Haliżak, Warszawa 2012.
 • Voûcûk O., Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej, Białystok 2012.
 • Wardin K., Zagrożenie bezpieczeństwa transportu ropy naftowej i piractwem morskim. Projektowana budowa kanału Kra w Tajlandii w celu ominięcia Cieśniny Malakka, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodo-wego”, 2008, 3.
 • Wieloński A., Geografia przemysłu, Warszawa 2005.
 • Wilk A., Stosunki afrykańskich eksporterów ropy naftowej z Chińską Republiką Ludową, „Zeszyty Naukowe Collegium Civitas”, 2011, 19, Surowce energetyczne w polityce wielkich mocarstw, red. D. Smyrgała, Warszawa 2011.
 • Winrow G., Turkey and the East-West Gas Transportation Corridor, „Turkish Studies”, 2004, 2 (5).
 • Wyciszkiewicz E., Rosyjska polityka energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego, [w:] Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red.E. Wyciszkiewicz, Warszawa 2008.
 • Zaleski K.P., Kryzys energetyczny. Zmiany klimatyczne – wyczerpywanie zasobów – ekonomia – polityka, Lublin 2009.
 • http://www.globalresearch.ca/the-war-is-worth-waging-afghanistan-s-vast-reserves-of-minerals-and-natural-gas/19769 [dostęp 12.08. 2014 r.].
 • http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ [dostęp 12.08. 2014 r.].
 • http://www.reuters.com/article/2014/04/17/us-ukraine-crisis-gas-southstream-analys-idUSBREA3G1KP20140417 [dostęp 12.08. 2014 r.].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb1dce5e-2104-4522-9c28-6d0416e51c5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.