Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 330-347

Article title

Edukacja przyrodnicza na rzecz ochrony zwierząt w XIX-wiecznej literaturze dla dzieci i młodzieży

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W XIX stuleciu literatura dla dzieci i młodzieży włączyła się do ruchu na rzecz ochrony zwierząt przed okrucieństwem i przemocą. Kluczową kwestią stało się kształtowanie moralnego stosunku do zwierząt, przede wszystkim u dzieci i młodzieży. W ówczesnej literaturze tego typu można wyróżnić dwa podstawowe nurty. Pierwszy to literatura dydaktyczno-moralna, zawierająca historie z życia zwierząt i ludzi, za pośrednictwem których promowano postawy opieki i troski o zwierzęta oraz ukazywano zalety i korzyści płynące z dobrego ich traktowania. Drugi to popularnonaukowa literatura przyrodnicza, w której zadanie upowszechniania wiedzy o życiu i zachowaniu zwierząt traktowano jednocześnie jako środek wychowawczej perswazji na rzecz niezadawania krzywdy zwierzętom.

Year

Issue

2

Pages

330-347

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Anczyc Wł.L. (1862). Pierwsza książeczka dla wiejskich dziatek, które już elementarz skończyły. Lublin: Wydawnictwo S. Arcta.
 • Anczyc Wł.L. (1942). Wzgardzony przyjaciel. W: Wzgardzony przyjaciel. Daleka podroż dwóch piesków pokojowych. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff.
 • Baratay E. (2014). Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii. Przeł. P. Tarasiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku.
 • Bergerac de C. (1956). Tamten świat. Przeł. J. Rogoziński. Warszawa: PIW.
 • Chociszewski J. (1870). Komentarz do „Dzieci i Żaby. Bajka I. Krasickiego”. Przyjaciel Dzieci i Młodzieży, 1, 8.
 • Currey M. (2015). Codzienne rytuały. Jak pracują wielkie umysły. Przeł. A. Napiorkowska. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 • Dygasiński A. (1889). W obronie dzieci. W: Z zagonu i bruku: zbiór nowel. Warszawa: Lewental.
 • Dygasiński A. (1903). Przyjaciel koni. Warszawa: J. Sikorski.
 • Gerson-Dąbrowska M. (1908). Burek i jego przyjaciele. Warszawa: J. Sikorska.
 • Krasicki I. (1808). Bayki i przypowieści tudzież bayki nowe Ignacego Krasickiego z przydaniem bayek rożnych autorów dla użytku dzieci. Warszawa: Druk Xięży Piarow.
 • Selous E. (1907). Przymierze Tomcia ze zwierzętami, według 4-ego wyd. oryg. ang. opracowała M. G. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Damskiego przy Warszawskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.
 • Stefanowska M. (1902). Miłość macierzyńska w świecie zwierzęcym. Warszawa: J. Sikorski.
 • Urbanowska Z. (1897). Gucio zaczarowany: powieść dla młodszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff.
 • Weryho M. (1907). Co znalazłem w stawach i kałużach. Warszawa: Wydawnictwo Arcta.
 • Weryho M. (1926). W ich świecie: opowiadania z życia zwierząt dla najmłodszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo W. Arcta.
 • Wodzicki K. (1851). O wpływie jaki wywierają ptaki na gospodarstwo tak polne jak i leśne w ogólności, a w szczególności o owadach lasom szkodliwych. Lwow: Zakład Narodowy Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb23bd1e-a9db-4dd8-83b1-a8a1666e49c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.