Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 161-173

Article title

czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science

Authors

Content

Title variants

EN
The power of citation. Publications of Szczecin’s scientists in the Web of Science

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is to present basic information on bibliometric analysis of scientific achievements. This analysis is basis of the most popular indicators such as number of publications, number of citations, average citations, Impact Factor, Hirsh index. An analysis of publications Szczecin’s scientists indexed in the interdisciplinary database Web of Science is introduced in article. The analysis is a presentation capabilities the database and potential of this methods.

Year

Issue

2

Pages

161-173

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

References

 • Drabek A., Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/130_drabek.pdf.
 • EASE statement on inappropriate use of impact factors, 2007, http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_statement_ifs_final.pdf.
 • Forum Akademickie, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 1994, http://forumakademickie.pl.
 • Google Scholar, http://scholar.google.pl.
 • Journal Citation Reports, http://admin-pps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=V27pbxhfd6O4hqd1NWY.
 • Kulczycki E., Warsztat badacza [blog], http://ekulczycki.pl.
 • Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 • Nowak P., Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności: raport z badań, Warszawa 2008.
 • Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8 (99), http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska.
 • Polski portal platformy Web of Science, http://wokinfo.com/poland.
 • Polski Współczynnik Wpływu. POL-index serwis informacyjny, https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/info/polski-wspolczynnik-wplywu.
 • Scientometrics, Akadémiai Kiadó 1978, http://link.springer.com/journal/11192.
 • Scopus, http://www.scopus.com.
 • Simpler research methods, „Thomson Reuters Annual Review” 2013, http://ar.thomsonreuters.com.
 • Stefaniak B., Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne, w: Informacja naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność, red. E. Ścibor, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1998.
 • Ujednolicony wykaz czasopism naukowych, http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych.
 • WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki, program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://wbn.edu.pl.
 • Web of Science Core Collection, http://apps.webofknowledgecom/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=V27pbxhfd6O4hqd1NWY&search_mode=General-Search.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb289a7a-7c5b-4c6d-a573-33c2f5686d0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.