PL EN


2018 | 2 (73) | 131-143
Article title

Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje osób prowadzących blogi na temat psów

Content
Title variants
EN
The phenomenon of blogs about dogs – fun or business? Bloggers’ motivation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z nowych zjawisk internetowych są blogi prowadzone przez miłośników psów. Artykuł porusza wciąż rzadko podejmowane zagadnienie motywacji twórczych blogerów w kontekście psich blogów. W badaniach posłużono się metodą ankiety online (uzupełnioną o analizę treści wpisów blogów) i potwierdzono tezę, że kołem zamachowym prowadzenia blogów jest chęć dzielenia się swoją pasją; małe znaczenie mają tutaj motywacje finansowe. Badanie należy rozpatrywać w kontekście wzrastającego trendu komercjalizacji blogowania i uznać, że zaświadcza ono o istnieniu cały czas mniej komercyjnej formy blogowania.
EN
Blogs run by dogs’ owners is one of the newest Internet phenomena. The goal of the article is to investigate motivations of bloggers by examining blogs about dogs. The research was conducted with the use of online questionnaire and content analysis. The results confirmed that the bloggers are mainly motivated by their passion; financial aspects of running a blog are therefore not important. The research shows an enormous creative power of studied social actors, and proves that the trend of commercialization of blogging is not as omnipotent as it seems.
Year
Issue
Pages
131-143
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Faculty of Administration and Social Science, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego/Faculty of Social Science, University of Gdańsk
References
 • Berry D.M., Internet research: privacy, ethics and alienation: an open source approach, “Internet Research”, Vol. 4 (14) (2004), s. 323–332.
 • Blasius J., Brandt M., Representativeness in online surveys through stratified samples, “Bulletin de Méthodologie Sociologique”, Vol. 107 (2010), s. 5–21.
 • Ciejka A., Blogosfera szafiarek jako źródło rozważań nad ko(medią) młodego pokolenia ponowoczesności [w:] (Co)media. The (co)ntexts of media discourse: (co)mmunication, (co)operations, (co)ntestation, red. A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Prague 2015, s. 31–38.
 • Cywińska-Milonas M., Blogi (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet: literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 95–109.
 • Dziegieć J., Od e-commerce do „zakupów totalnych” [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Warszawa 2016, s. 268–282.
 • Fricker R.D., Schonlau M., Advantages and disadvantages of internet research surveys: Evidence from the literature, “Field Methods”, Vol. 14 (2002), nr 4, s. 347–367.
 • Gumkowska A., Maryl M., Blog to…blog, Warszawa, http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to- blog.pdf?sequence=1 [dostęp: 03.03.2017].
 • Noonan G.J, Rand J.S., Blackshaw J.K, Priest J., Tail docking in dogs: A sample of attitudes of veterinarians and dog breeders in Queensland, “Australian Veterinary Journal”, Vol. 73 (1996), nr 3, s. 86–88.
 • Rettberg J.W., Blogowanie, Warszawa 2012.
 • Stunża G.D., Bomba R., Siuda P., Stachura K., Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk 2015, http://blogiwkulturze.ikm.gda.pl/ [dostęp: 03.03.2017].
 • Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016, s. 28–81.
 • Siuda P., Blogi w instytucjach kultury [w:] Akademia Cyfrowych Kompetencji 2014, red. A. Kiszka, Lublin 2014, s. 12–13.
 • Siuda P., Prowadzenie badań w Internecie – podstawowe problemy etyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Z. 4 (2010), s. 187–202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb2e5848-08a0-4dde-8bd0-e5790d69bc80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.