PL EN


2016 | 4(46) | 121-127
Article title

Ocena efektywności dofinansowania działań proekologicznych podejmowanych na poziomie województwa

Authors
Title variants
EN
The Efficiency of Financing Proecological Activities in the Voivodship X in the years 2008-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy i oceny efektywności ekonomiczno-ekologicznej nakładów ponoszonych ze środków publicznych na ograniczanie emisji i przedsięwzięcia przynoszące ten efekt pośrednio. Były to działania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie X w latach 2008–2010. Stwierdzono, że większość zadań nie spełniła podstawowego warunku — uzyskania nadwyżki unikniętych kosztów zewnętrznych nad wielkością dofinansowania ze środków publicznych.
EN
The article presents outcomes of analysis and assessment of economic and ecological efficiency. The investigations concerning inputs from public funds spending on emission reduction and other activities bringing this effect indirectly. Discussed activities were financed by Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in voivodship X in the years 2008–2010. The conclusion was that the majority of tasks did not fulfil the basic condition — the obtainment of the surplus of avoided external costs over the size of financing from public funds.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
References
  • Bickel P., Friedrich R. (red.) (2005): ExternE. Externalities of Energy. Methodology 2005 Update. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
  • Boyle K.J. (1996): Konsekwencje zastosowania metody przenoszenia korzyści w warunkach ograniczonej dostępności danych. [w:] G. Anderson i J. Śleszyński (red.): Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Referaty z konferencji “Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska”. Białowieża, 29 maja – 1 czerwca 1994 r., Białystok, “Ekonomia i Środowisko”.
  • External Costs. Research Results on Socio-Environmental Damages Due to Electricity and Transport. (2003), Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
  • Graczyk A. (2005): Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok, “Ekonomia i Środowisko”.
  • Markandya A., Papp M. (1996): Wycena szkód powodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Zastosowanie koncepcji przenoszenia korzyści. [w:] G. Anderson i J. Śleszyński (red.): Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Referaty z konferencji “Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska”. Białowieża, 29 maja – 1 czerwca 1994 r., Białystok, “Ekonomia i Środowisko”.
  • Methodology 1998. (1997), ExternE. Externalities of Energy, t. 7, European Commission, Directorate-General XII, Science, Research and Development.
  • Suwała W., Kudełko M., Kamiński J. (2006): Ekologiczne scenariusze rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznego. „Polityka Energetyczna”, nr 9 (2), s. 65–82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb35e51f-2b05-44e7-874d-16538a75cbae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.