Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 61 | 1 | 65-82

Article title

Od kwestionariusza papierowego do wspomaganego komputerowo. Analiza porównawcza technik PAPI i CAPI

Content

Title variants

EN
From the paperquestionnaire to the computer-assisted one. The comparison of PAPI and CAPI

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dywersyfikacja technik ilościowych w naturalny sposób rodzi pytanie o ich ekwiwalentność. W niniejszym opracowaniu porównano dwie popularne w Polsce procedury badawcze: „tradycyjną” technikę PAPI oraz „nowoczesną” – CAPI. Analizy przeprowadzono w oparciu o doświadczenia Centrum Badania Opinii Społecznej – polskiego ośrodka badawczego, w którym we wrześniu 2008 roku, po dwudziestu sześciu latach badań tradycyjnych, przeprowadzono pierwszy pomiar z wykorzystaniem techniki CAPI. W artykule w pierwszej kolejności opisano zróżnicowanie technik w aspekcie wskaźników realizacyjnych, a następnie zanalizowano wpływ procedur na stosunek respondentów do aktu pomiaru oraz udzielane odpowiedzi.
EN
The diversification of quantitative techniques naturally raises the question of their equivalence. The paper makes a comparison of two standardized research techniques popular in Poland: “the traditional one” – PAPI and “the modern one” – CAPI. It is based on the experience of Public Opinion Research Center – Polish research center, where in September 2008, after twenty-six years of traditional researches, the first measurement was carried out using CAPI technology. The article first describes the diversity of techniques in terms of realization indicators, then analyzes the impact of procedures on the respondents’ attitude to the act of the measurement and answers given to survey questions.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

65-82

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Centrum Badania Opinii Społecznej
author
 • Centrum Badania Opinii Społecznej

References

 • Baker R.P. [1992], New technology in survey research: Computer-assisted personal interviewing (CAPI), “Social Science Computer Review”, vol. 10.
 • Baker R.P., Bradburn N.M., Johnson R. [1995], Computer-assisted personal interviewing: An experimental evaluation of data quality and survey costs, “Journal of Officials Statistics”, vol. 11.
 • Baker R.P., Bradburn N.M., Frankel M.R., Pergamit M.R. [1991], A comparison of computer-assisted personal interviews (CAPI) with paper-and-pencil (PAPI) interviews in the National Longitudinal Study of Youth, „NLS Discussion Paper AAPOR Conference”, Phoenix.
 • Bradburn N. M., Sudman S. [1974], Response effects in surveys: A review and synthesis, Chicago: Aldine.
 • Bradburn N.M., Frankel M., Hunt E., Ingles J., Pergamit M.R., Schoua-Glusberg A., Wojcik M. [1991], A comparison of computer-assisted personal interviews (CAPI) with personal interviews in the National Longitudinal Survey of Labor Market Behavior-Youth Cohort, „NLS Discussion Paper AAPOR Conference”, Phoenix.
 • Dąbała W. [2007], Próby CBOS oraz szacowanie na ich podstawie parametrów populacji w badaniach sondażowych po roku 2000, „Przegląd Socjologiczny”, t. LVI/1.
 • De Leeuw E., Hox J., Snijkers G. [1995], The effect of computer-assistedinterviewing on data quality, “International Journal of Market Research”, vol. 37(4).
 • DeMaio T.J. [1984], Social desirability and survey measurement: A review, [w:] Ch. E. Turner, E. Martin (eds), Surveying subjective phenomena, vol. 2, New York Russell Sage.
 • Hyman H. [1954], Interviewing in social research, Chicago: University of Chicago Press.
 • Lutyński J. [1983], Wywiad kwestionariuszowy jako technika otrzymywania danych, [w:] K. Lutyńska, A.P. Wejland (red.), Wywiad kwestionariuszowy: Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Martin J., O’Muircheartaigh C., Curtice J. [1993], The use of CAPI for attitude surveys: An experimental comparison with traditional methods,“Journal of Official Statistics”, vol. 9.
 • Nicholls W.L., Baker R.P., Martin J. [1997], The effect of new data collection technologies on survey data quality, [w:] L. Lyberg, P. Biemer, M. Collins, E. de Leeuw, C. Dippo, N. Schwarz, D. Trewin (eds), Survey measurement and process quality, New York: Wiley-Interscience.
 • Schräpler J.P., Schupp J., Wagner G.G. [2006], Changing from PAPI to CAPI: A Longitudinal study of mode-effects based on an experimental design, „Discussion Paper”, no. 593, Berlin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb42c413-d59c-487b-8e61-6aef9049d1ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.