Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 3 | 355-367

Article title

„Zakorzenić się w prawdzie”. Kultura w świetle encykliki Fides et ratio

Content

Title variants

EN
“Taking Root in the Truth” – Culture in the Light of the Encyclical Fides et ratio

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The effect of rejecting the correspondence concept of truth, adopted in classical metaphysics, is the crisis of modern culture, which is ultimately the crisis of man himself. An important element of it is the belief in the gap between faith and reason. John Paul II claims that stopping this crisis can only happen through the spiritual revival of man, whose condition and foundation is the rediscovery of the universal truth about himself and his ultimate destiny. The Pope is convinced that in the context of contemporary liberal and technical-consumer cultural trends, only thanks to objective truth can a man preserve his identity and the unity of his culture.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

22

Issue

3

Pages

355-367

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

References

 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t. I, tłum. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993.
 • Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Rzym, 14 IX 1998.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 VI 1980 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. X: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 2: Francja, Hiszpania, Portugalia, Kraje Beneluksu, Kraków 2008, s. 99-108.
 • Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986.
 • Jaroszyński P., Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego, w: Zadania współczesnej metafizyki, z. 5: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 395-407.
 • Kiereś H., Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lublin 2000.
 • Kowalczyk S., Filozofia kultury, Lublin 1996.
 • Possenti V., Osoba jako zasada, Lublin 2017.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 537-620.
 • Szostek A., Natura, rozum, wolność, Rzym 1990.
 • Szostek A., Uniwersalistyczne aspiracje rozumu i wiary a pluralizm kulturowy. W nawiązaniu do encykliki „Fides et ratio” (nr 69-74), w: Jan Paweł II, „Fides et ratio”. Tekst i komenta-rze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2003, s. 131-142.
 • Szostek A., Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II, Lublin 2014.
 • Wojtyła K., Chrześcijanin i kultura, „Znak” 1965, nr 124, s. 1153-1157.
 • Wojtyła W., Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II, Radom 2017.
 • Życiński J., Europejska wspólnota ducha, Warszawa 1998.
 • Życiński J., Bóg postmodernistów, Lublin 2001.
 • Życiński J., Duchowość chrześcijańska wobec wyzwań postmodernizmu w perspektywie encykliki „Fides et ratio”, w: Jan Paweł II, „Fides et ratio”. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb476d6f-caa0-4dfb-ab75-ce52204e5e40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.