PL EN


Journal
2013 | 8 | 163-190
Article title

Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku w Gorzowie Wielkopolskim-Karninie, stanowisko 197, gm. M. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie

Content
Title variants
EN
Results of archaeological excavations at the multi-cultural site in Gorzów Wielkopolski-Karnin, site 197, Gorzów Wielkopolski commune, lubuskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of archaeological excavations at the site 197 in Gorzów Wielkopolski-Karnin, related to the construction of the S-3 motorway between Gorzów Wielkopolski and Międzyrzecz. The area of 71.5 revealed relics of 313 features. The works led to the discovery of six settlement phases of the site connected with the Lengyel culture, the Lusatian culture, the Jastorf culture, the Przeworsk culture, as well as the Early Middle Ages and the early modern period.
Publisher

Journal
Year
Volume
8
Pages
163-190
Physical description
Contributors
References
 • Brzostowicz M. 2002. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu. Poznań.
 • Cofta-Broniewska A. 1979. Grupa Kruszyńska kultury przeworskiej. Poznań.
 • Dąbrowska T. 1994. Wpływy jastorfskie na kulturę przeworską w młodszym okresie przedrzymskim. W: J. Gurby, A. Kokowski (red.), Kultura przeworska 1. Lublin, 71-87.
 • Domański G. 1975. Studia z dziejów Środkowego Nadodrza w III-I wieku p.n.e. Wrocław.
 • Domański G. 2004. Zagadnienie podziałów kulturowych we wczesnym okresie wpływów rzymskich w dolnym dorzeczu Odry (= Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2), Zielona Góra, 173-179.
 • Dzieduszycki W., Makiewicz T., Sobucki A. 1998. Nowa Wieś st. 1 i 12, gm. Bledzew. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1. Ziemia Lubuska. Poznań, 117-182.
 • Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku Środkowym. Wrocław.
 • Kabaciński J., Krause E., Szamałek K., Winiarska-Kabacińska M. 1998. Żółwin st. 29, gm. Międzyrzecz. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1. Ziemia Lubuska. Poznań, 315-359.
 • Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu 2. Wrocław.
 • Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. Warszawa.
 • Lewczuk J. 1994. Kultura przeworska na środkowym Nadodrzu w okresie lateńskim. W: J. Gurby, A. Kokowski (red.), Kultura przeworska 1. Lublin, 89-105.
 • Lewczuk J. 1998. Stan badań nad okresem lateńskim i wpływów rzymskich na terenie województwa zielonogórskiego. Archeologia Środkowego Nadodrza 1, 121-146.
 • Marcinkian A. 1972. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu w Przyborowie, powiat Nowa Sól. Zielonogórskie Zeszyty Muzealne 3, 173-424.
 • Michałowski A. 2004. Mosty na Odrze? Kultura jastorfska w Brandenburgii i Wielkopolsce. (= Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2), Zielona Góra, 161-172.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb619d63-6b53-42c7-9c22-882aa8d065e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.