PL EN


Journal
2019 | 3(59) | 105-112
Article title

Geometria na granicy narracji

Content
Title variants
EN
Geometry on the border of narration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono narracyjne możliwości geometrii, odwołując się do pojęcia „języka geometrii”. Wskazano na zmiany, jakie dokonały się w stosowaniu geometrii, począwszy od początków XX w., przez 2. połowę XX w. aż do teraźniejszości. Polem badań były stosowane przeze autorkę w sztuce motywy geometryczne, ich relacja z wartościami uniwersalnymi i aktualną sytuacją społeczną. Wskazano, iż geometria nie jest jedynie zestawem formalnych znaków, ale aktywnym językiem komunikacji, posiadającym możliwości budowania narracji. Doświadczenia zmian w sztuce abstrakcyjnej porównano do twórczości Tadeusza Różewicza, który w postmodernistycznej rzeczywistości konstruował nową formę literackiej wypowiedzi.
EN
In this article geometry and its possibility to become a narration, referring to the concept of “the language of geometry” is presented. The changes that have been made in the application of geometry dependent on the early 20th century, through the 2nd half of the 20th century to the present are indicated. The field of research was the author’s own way of using geometric motifs in art, to their relationship with universal values and the current social situation. Pointed out is the fact that geometry is not just a set of formal signs, but active linguistic communication possessing the ability to build a narrative. The experience of changes in the abstract art were compared to the work of Tadeusz Różewicz, who in postmodern reality constructed a new literary form.
Journal
Year
Issue
Pages
105-112
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Strzemiński W., Pisma, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
 • Sztabiński G., Dlaczego geometria. Problemy współczesnej sztuki geometrycznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
 • Kowalska B., Język geometrii a tendencje analityczne w sztuce, „Format” 2000, Nr 3(35/36), 36–38.
 • Sztabińska P., Sztuka geometryczna a postmodernizm, Neriton, Warszawa 2011.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Różewicz T., Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2017.
 • Koczanowicz L., Polityka geometrii, „Odra” 2018, Nr 7/8, 133–135.
 • Różewicz T., Matka odchodzi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Różewicz T., nożyk profesora, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb63240f-dcb1-4495-b807-f73415c426a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.