PL EN


Journal
2019 | 2 | 153-166
Article title

Pod znakiem buńczuka. Wkład Tatarów polskich w walkę o suwerenność Polski

Content
Title variants
EN
Under the tug banner. The contribution of the Polish Tatars to the fight for Poland’s sovereignty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród Tatarów polskich myśl o niepodległości Polski była żywa w czasie zaborów. Swoją wierność Rzeczypospolitej poświadczyli czynem zbrojnym u zarania odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego. Walczyli również w obronie niepodległości Polski zagrożonej najazdem bolszewickim w 1920 roku. Bohaterem narodowym Tatarów polskich stał się Aleksander Sulkiewicz, żołnierz I Brygady Legionów Polskich i jednocześnie przyjaciel Józefa Piłsudskiego. Więź Tatarów z Polską pogłębiała się podczas ich służby w Wojsku Polskim. Lata międzywojenne Rzeczypospolitej były okresem wielkiego odrodzenia się społeczności Tatarów polskich. Tym boleśniej odczuli oni upadek Polski we wrześniu 1939 roku.
EN
The idea of independent Poland had been living among the Polish Tatars during the entire partition period. The community had proved their loyalty to the republic by their military participation at the onset of the resurrecting after 123 years of slavery Polish state. They also took part in the Polish-Soviet War (1919-1920). Aleksander Sulkiewicz, a soldier of the Brigade I of the Polish Legion and a friend of Józef Piłsudski, rose to the position of the national hero for the Tatars. The bond between the Tatars and Poland had even deepened throughout their service in the Polish Army. The interwar years were a period of the great revival of the Polish Tatars in Poland. Thus, they reacted to the fall of Poland in September 1939 with a great concern and sadness.
Journal
Year
Issue
2
Pages
153-166
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
 • A. Buczacki, Tradycje wojskowe Tatarów w wojsku Rzeczypospolitej w XIV-XX w. (zarys), „Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu”, t. VII, Warszawa-Biała Waka 2005
 • A. Konopacki, Życie kulturalno-oświatowe Tatarów na przestrzeni wieków (zarys problemu), „Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu”, t. VII, Warszawa-Biała Waka 2005
 • A. Miśkiewicz (red.), Słownik Biograficzny Tatarów polskich XX wieku, Białystok 2016
 • A. Miśkiewicz, 80 rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, [w:] A. Miśkiewicz, Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów Polskich w XX wieku, Gdańsk 2017
 • A. Miśkiewicz, Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów polskich w XX wieku, Gdańsk 2017
 • I. Achmatowicz, Obrona Płocka w roku 1920 (wspomnienia uczestnika), ,,Rocznik Tatarski”, t. II, Wilno 1935
 • I. Achmatowicz, Obrona Płocka, „Rocznik Tatarski”, Wilno 1932
 • J. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009
 • J. Tyszkiewicz Tatarzy, [w:] M. Kopczyński, W. Tygielski (red.), Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010
 • K. Radłowska, Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok 2017
 • Przemówienie wojewody wileńskiego Olgierda Malinowskiego na Wszechpolskim Zjeździe Delegatów Gmin Muzułmańskich w Wilnie dn. 28 grudnia 1925 r., ,,Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 1932
 • www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2590,PrezydentodslonilPomnik-TataraRP.html [dostęp: 28.11.2018]
 • www: kurierwilenski.lt/2018/04/13/odszedl-stefan-mustafaabramowicz-ostatni-ulan-rzeczypospolitej [dostęp: 12.11.2018]
 • www:spis.ngo.pl/146150-narodowe-centrum-kultury-tatarow-rzeczypospolitejpolskiej [dostęp: 14.11.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb686fd0-a9e4-431c-a798-744c4668f83e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.