PL EN


2018 | 2(26) | 16
Article title

System Patriot jako perspektywa skutecznej obrony przeciwlotniczej w Polsce

Title variants
EN
Patriot System as a prospect for an effective anti-aircraft defence in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to present a historical outline of defence against air assets and its development over the years. The authors discuss the goal and tasks that anti-aircraft defence performs in the protection of a country’s airspace. An important present aspect is that anti-aircraft defence systems support Armed Forces in protecting territories of their countries. It is in the United States that the use of modern solutions in this field was initiated, with their rocket systems fulfilling the task. The purchase and implementation of the Patriot system in Poland is currently one of the most frequently discussed topics in the Ministry of Naional Defence. The paper presents the configuration of the ordered system, the benefits of deploying the system in the Republic of Poland, and the costs of its implementation.
Contributors
author
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, WSOSP w Dęblinie
References
 • 1. Cwojdziński Leszek, Uwarunkowania tworzenia systemu obrony powietrznej polski, Zeszyty Naukowe AON nr 2(91), AON, Warszawa, 2013.
 • 2. Decyzja nr 416/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz podziału kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalne- go Wojska Polskiego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w tym zakresie.
 • 3. Pająk Jacek, Środki lekkiej obrony przeciwlotniczej w osłonie pododdziałów wojsk lądowych, Wrocław, 2009.
 • 4. Radomyski Adam, Dobija Konrad, Podręcznik przeciwlotnika, AON, Warszawa, 2009.
 • 5. US. Army, Weapon systems handbook, 2006.
 • 6. http://archiwum.rp.pl/artykul/989346_Na_poczatku_byl_balon.html.
 • 7. http://www.1939.pl/uzbrojenie/polskie/artyleria/a_plot_40mm_wz36/.
 • 8. http://www.defence24.pl/polska-konfiguracja-systemu-patriot-z-ibcs-
 • 9. http://www.nowastrategia.org.pl/fotorelacja-targow-mspo-2014/.
 • 10. https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/system-pat riot-co-to-jest-zdjecia/418v3vf.
 • 11. https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot
 • 12.https://pl.wikipedia.org/wiki/Balon_zaporowy
 • 13. https://www.infolotnicze.pl/2015/03/30/ochrona-i-obrona-granicy-panstwowej.
 • 14. https://www.mojehobby.pl/products/MPQ-53-C-Band-Tracking-radar.html.
 • 15. https://www.the-blueprints.com/blueprints/trucks/trucks-cars/67303/view /m927_%2B_an-msq-104_patriot/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb694525-c623-4ddb-b74c-c88694c12735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.