PL EN


2013 | 2 | 54-61
Article title

Fetyszyzm wśród uczniów jako zadanie dla pedagoga szkolnego

Authors
Content
Title variants
EN
Fetishism among students as a task for a school counsellor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zwraca uwagę na problem nietypowych skłonności seksualnych, które ujawniają się u osób w młodym wieku. Opisuje stan wiedzy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej o fetyszyzmie, ukazuje częstotliwość jego występowania w okresie nauki szkolnej w badanej grupie, a następnie poziom gotowości przyszłych pedagogów do podjęcia pracy z osobami potencjalnie nim zagrożonymi. Przedstawia wnioski z badań narracyjnych przeprowadzonych z osobami deklarującymi się jako fetyszyści, z uwzględnieniem wczesnej młodości jako okresu rodzenia się ich upodobań, i terytorium szkoły jako miejsca pierwszych doświadczeń w tym zakresie. Wybiórcza analiza dokumentów dostępnych w Internecie przynosi dowody na to, iż postęp technologiczny i powszechność narzędzi elektronicznych służących rejestracji obrazu skutkują zwiększeniem zainteresowania fetyszyzmem i zintensyfikowaniu komunikacji pomiędzy osobami, które są nim dotknięte. Zjawisko to rodzi niebezpieczeństwo nadużyć w związku z upowszechnianiem wizerunków osób tego nieświadomych.
Year
Issue
2
Pages
54-61
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Beisert M. (2006). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bonnet G. (2006). Perwersje seksualne: historia pojęcia, opis objawów i przyczyny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Foucault M. (2010). Historia seksualności. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • Freud S. (1999). Życie seksualne. Warszawa: KR.
 • Giddens A. (2007). Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Izquierdo P. (2009). Kobiety namiętne: od Elżbiety I do Janis Joplin (tłum. Teresa Tomczyńska). Warszawa: Świat Książki.
 • Jemielniak D. (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewolucja. Lublin: UMCS.
 • Leiblum S., Rosen R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lew-Starowicz Z. (1988). Seks nietypowy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Lew-Starowicz Z. (1999). Miłość i seks: słownik encyklopedyczny. Wrocław: Europa.
 • Łobocki M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb6f6a65-0701-4acb-839a-2b0bbd27ffe2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.