PL EN


2020 | 10 | 121-135
Article title

Pułapka średniego dochodu – mit czy realne zagrożenie dla polskiej gospodarki?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pułapka średniego dochodu to powstała w 2007 roku teoria tłumacząca zaburzenia wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się. Koncepcja ta szybko spotkała się ze znacznym zainteresowaniem w kręgach ekonomicznych i politycznych, czego przykładem jest umieszczenie tej pułapki rozwojowej w planie gospodarczym polskiego rządu, tzw. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę oceny aktualnej sytuacji szeroko rozumianej polskiej gospodarki w świetle wybranych badań nad pułapką średniego dochodu, z wykorzystaniem metody indukcyjnej oraz analizy porównawczej, w celu zweryfikowania potencjalnego zagrożenia dla dalszego rozwoju ekonomicznego wynikającego ze znalezienia się kraju w pułapce rozwojowej. Przeprowadzone analizy umożliwiły autorom odpowiedzenie na pytanie postawione w tytule pracy, a także przedstawienie własnych opinii na temat wyzwań stojących przed polską gospodarką.
Year
Issue
10
Pages
121-135
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Aiyar S., Romain D., Damien P., Yiqun W., Longmei Z., Growth slowdowns and the middle income trap, International Monetary Fund, 2013, Working Paper 13/71.
 • Bloomberg, The Bloomberg Innovation Index, Bloomberg Publishing, New York 2019.
 • Cornell University, INSEAD i WIPO, The Global Innovation Index 2019, World Intellectual Property Organization, Geneva 2019.
 • Eichengreen B., Park D., Shin K., Growth slowdown redux: new evidence on the middle‐income trap, National Bureau of Economic Research, 2013, Working Paper 18673.
 • Eichengreen B., Park D., Shin K., When Fast‐Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, Asian Economic Papers, 2012, 11.
 • Gill I., Kharas H., An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, World Bank, 2007.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2019.
 • Heritage Foundation & Wall Street Journal, The Index of Economic Freedom 2019, Heritage Foundation, Washington 2019.
 • Komisja Europejska, European Innovation Scoreboard 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.
 • Ministerstwo Rozwoju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2016.
 • OECD, Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2019.
 • Radło M.J, Ciesielska D.A., Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 2.
 • Strona internetowa Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained‐/index.php/‐National_accounts_and_GDP.
 • Strona internetowa Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/‐index.php?title=Ageing_Europe_‐_statistics_on_retirement.
 • Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, https://stat.gov.pl/wskaznikimakroekonomiczne/.
 • Strona internetowa International Monetary Fund, https://www.imf.org/‐external/datamapper/PPPPC@WEO/THA/POL.
 • Strona internetowa The World Bank Group, https://datahelpdesk.world‐bank.org/knowledgebase/articles/906519‐world‐bank‐country‐and‐lending‐groups.
 • World Bank, Doing Business 2019, The World Bank Group, Washington 2019.
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum Publishing, Geneva 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb720932-477a-493c-ba01-2463b572b5eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.