Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 33-40

Article title

Nowe ojcostwo czy kryzys ojcostwa? Przemiany roli mężczyzny w rodzinie

Content

Title variants

EN
New fatherhood or crisis of fatherhood? The father’s role transformation in the family

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest refleksja nad transformacjami roli ojca w kontekście zachodzących przeobrażeń mentalnych i obyczajowych. Współczesne ojcostwo definiowane jest w tekście w kategoriach konstruktu społecznego czy instytucji społecznej, które wiążą się z określonym zespołem zadań, norm i oczekiwań odnoszących się do mężczyzn. W tym kontekście problematyka współczesnego ojcostwa analizowana jest w kategoriach zarówno nowego zaangażowanego ojcostwa, jak i kryzysu ojcostwa. Przedstawione zostają także tradycyjne role ojca oraz ich historyczna i kulturowa ewolucja. Odwołując się do badań zastanych, wskazane zostały rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami co do roli ojca a ich społeczną realizacją.

Year

Volume

Pages

33-40

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Delumeau J., Roche D. (1995), Historia ojców i ojcostwa, przeł. J. Radożycki, M. Paloetti-Radożycka. Warszawa: Volumen, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Fuszara M. (red.) (2008), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności, przeł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kornas-Biela D. (2001), Współczesny kryzys ojcostwa. [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 171-190.
 • Kotowska E.I. (2009), Zmiany aktywności ekonomicznej kobiet a modele rodziny w Europie. [w:] M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 146-179.
 • Krajewska A. (2008), Konteksty ojcostwa. [w:] M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio, s. 115-146.
 • Lamb M. (1987), Introduction. The emergent American father. [w:] M.E. Lamb (red.), The Fathers Role: Cross-Cultural Perspectives. New York: Routledge, s. 3-24.
 • LaRossa R. (1988), Fatherhood and Social Change. „Family Relations” 37(4): 451-457.
 • LaRossa R. (1997), The Modernization of Fatherhood. A social and political history. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Mead M. (2013), Mężczyźni i kobiety, przeł. K. Jagiełło, A. Kochan. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda.
 • Sikorska M. (2009), Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Eurofound (2016), The gender employment gap: Challenges and solutions. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • CBOS (1998), Wychowanie dzieci w rodzinie i opieka nad nimi. Warszawa.
 • CBOS (2012), Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny. Warszawa.
 • GUS (2016), Małżeństwa i dzietność w Polsce. Warszawa.
 • Łukasiuk M., Ytong: dom i rodzina 1995-2015. Uniwersytet Warszawski.

Notes

PL
Artykuł trzeci z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cb73f2d9-2d3a-45bd-95f7-15ff0840ea17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.