PL EN


2018 | 6 | 181-185
Article title

Dekonstrukcja i próba restytucji świata. Recenzja książki Małgorzaty Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [2016], ss. 336.

Content
Title variants
Deconstruction and Attempt to Restitution of the World. A Review of the Monograph Written by Małgorzata Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [2016], ss. 336
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
6
Pages
181-185
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • Eisen George, Children and Play in the Holocaust. Games among the shadows, The University of Massachusetts Press, Amherst 1988.
  • Głowiński Michał, Oczy donosiciela, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10, t. 2.
  • Kokkola Lydia, Representing the Holocaust in Children’s Literature, Routledge, New York 2003.
  • Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012.
  • Wójcik-Dudek Małgorzata, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
  • Yerushalmi Yosef Hayim, Zachor, Żydowska historia i żydowska pamięć, przeł. Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2014.
  • Żurek Sławomir Jacek, Zagłada w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 184–194.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb7b56f1-28bf-4568-baef-c8ad6ac62d0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.