PL EN


2015 | 62 | 13. Muzykologia | 113-135
Article title

The Origin of Square Notation

Title variants
PL
Geneza notacji kwadratowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article the evolution of two French notations is presented: North-French and Aquitaine notations. On the basis of selected sources in a chronological order investigation of selected neumatic elements of these notations was conducted and at the final stage conclusions how evolved of the particular neumes was drawn. The evolutionary process of the musical scripture proved to be more distinct in the northern French notation. Step after step, the formation of the classic shapes of the square notation, can be observed with the characteristic junctures of elements (ligature). In the case of Aquitaine notation, one can speak only in a very limited manner of the graphical form evolution, because the important elements of this notation were modified only slightly in the course of tree hundred years. Thereby it is proven that the contemporary choral notation stems from the northern French form.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiliśmy ewolucję dwóch notacji francuskich: północnofrancuskiej i akwitańskiej. Na podstawie wybranych źródeł, w porządku chronologicznym zbadaliśmy wybrane elementy neumatyczne tych notacji i w końcowym etapie zaprezentowaliśmy wnioski, w jakim kierunku ewoluowały poszczególne neumy. Proces ewolucji okazał się wyraźniejszy w notacji północnofrancuskiej. Krok po kroku mogliśmy zaobserwować formowanie się klasycznych kształtów kwadratowego pisma muzycznego, z charakterystycznymi łączeniami poszczególnych elementów (ligatury). W przypadku notacji akwitańskiej o ewolucji form graficznych możemy mówić tylko w niewielkim stopniu, gdyż istotne elementy tej notacji w ciągu trzech wieków zostały zmodyfikowane tylko nieznacznie. Wykazaliśmy, że współczesna notacja chorałowa wywodzi się z notacji północnofrancuskiej.
Contributors
  • PhD student—The John Paul II Catholic University of Lublin WSD Kielce, Institute of Musicology
References
  • Apel, Willi. The Notation of Polyphonic Music 900-1600. Cambridge-Massachussets: The Mediaeval Academy of America 1953.
  • Beguermont, Helene. La première écriture musicale du monde occidentale. Bourg-la Reine: Editions Auguste Zurfluh, 2003.
  • Bernagiewicz, Robert. “Communiones” “Graduału rzymskiego” in statu nascedi i w obliczu rodzącej się diastematii. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.
  • Bernagiewicz, Robert. Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w świetle neum liquescentes. Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum 1999.
  • Chomiński, Józef and Krystyna Wilkowska-Chomińska. Historia muzyki. Vol. 1. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.
  • Hourlier, Dom J. La notation musicale des chants liturgiques latins. Solesmes: Abbaye Saint-Pierre, 1996.
  • Rampi, Fulvio and Massimo Lattanzi. Manuale di canto gregoriano. Cremona: Turris Editrice, 1998.
  • Roesner, Edward H. “Notre Dame school.” In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 18, edited by Stanley Sadie, 202–203. Oxford: Oxforf University Press, 2001.
  • Stäblein, Bruno. Schriftbild der einstimmingen Music. In: Musikgeschichte in Bildern, Begründet von Heinrich Besseler und Max Schneider. Vol. III. Music des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb80ad7d-c7b3-4842-9c3d-bbd75965c569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.