PL EN


2011 | 10 | 55-76
Article title

Poza politykę odmowy? Billy Budd Hermana Melville’a jako traktat o translacji.

Authors
Content
Title variants
EN
Beyond the Politics of Re-fusal? Herman Melville’s Billy Budd as a Tract on Translation.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę reinterpretacji opowiadania Billy Budd – artystycznego i filozoficznego testamentu Hermanna Melville’a (1819–1891). Odwołując się do jednej z najważniejszych opozycji Polityki Arystotelesa, a mianowicie do rozróżnienia na logos i fone, oraz przywołując prace współczesnych filozofów polityki (przede wszystkim Dzielenie postrzegalnego Jacques’a Rancière’a, O polityczności Chantal Mouffe i Politykę natury Brunona Latoura), próbuje on włączyć się w dyskusję na temat problemu mediacji w społeczeństwach nowoczesnych. Dzięki namysłowi nad zaproponowaną przez Latoura definicją rzecznika rozpoznaje on właściwie znaczenie każdego aktu politycznego w kategoriach translacji. Tezę tę sprawdza i weryfikuje odczytanie Billy’ego Budda, skoncentrowane szczególnie na jego metaforyce i zmuszające do ponownego przemyślenia pojęcia „barbarzyńskości”, co odbywa się na drodze interpretacji problemów artykulacyjnych i jąkania głównego bohatera tekstu Melville’a.
EN
Coming back to Aristotle’s Politics and recognizing a distinction between logos and fone as one of his most important ideas, the essay tries to reinterpret the short novel Billy Budd, Sailor – the artistic and philosophical testament of Herman Melville (1819–1891). According to contemporary political philosophers’ theses, especially The Distribution of the Sensible by Jacques Rancière, On the Political by Chantal Mouffe and Politics of Nature by Bruno Latour, the essay contributes to ongoing discussions of the role of mediation in modern society. Using Latour’s definition of the spokesman and deducting about his important function it discovers the real meaning of each political act as a form of translation. This main thesis is verifying by the interpretation of Billy Budd focused especially on its metaphors and challenging us to rethink not only the word, but also the deep substance of “barbarity”, and to elaborate the motive of main character’s problems in articulation and stutter.
Year
Issue
10
Pages
55-76
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Katedra Literatury Porównawczej, pbogalecki@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb85e99a-a485-420d-ae22-ec39a0bbc9cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.