PL EN


2015 | 51 | 1(203) | 45-57
Article title

Finansowanie innowacji w polskim przemyśle biotechnologicznym

Content
Title variants
EN
Financing innovations in Polish biotechnology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowana została specyfi ka przemysłu biotechnologicznego, wraz z jego problemami i krótko omówione są dostępne źródła fi nansowania innowacji w branży, wskazując na niektóre zalety i wady poszczególnych źródeł.
EN
The article presents the characteristics of biotechnology together with its problems and shortly discusses the available sources of fi nance for innovations in the sector, pointing to some advantages and disadvantaged of the specifi c sources.
Year
Volume
51
Issue
Pages
45-57
Physical description
Dates
published
2015-01-15
Contributors
 • Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
References
 • Baumol W. (2002), The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton.
 • Brem A. (red.), Viardot É. (red.) (2013), Evolution of Innovation Management: Trends in an International Context, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 • Cassia L., Minola T., Paleari S. (2011), Entrepreneurship, Technology and Change: A Review and Proposal for an Interpretative Framework (dostępne styczeń 2015 r. na stronie http://ssrn.com/abstract=2393319).
 • Cetindamar D., Phaal R., Probert D. (2009), Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities, „Technovation” 29, 237–246.
 • Croce A., Grilli L., Murtinu S. (2014), Venture capital enters academia: an analysis of university managed funds, „J Technol Transf”, 39, 688–71.
 • Directorate-General for Enterprises – European Commission (2002). Innovation policy and the regulatory framework: Making innovation an integral part of the broader structural agenda, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Dolińska, M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difi n, Warszawa.
 • Enterprise Directorate-General – European Commission (2000), Funding of New Technology-based Firms by Commercial Banks in Europe, Offi ce for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Ernst and Young (2014), Biotechnology Industry Report – Beyond Borders: Unlocking value, Ernst and Young, New York.
 • Firszt D. (2012), Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Friedman Y. (2006), Building Biotechnology: Starting, managing and understanding biotechnology companies, thinkBiotech LLC, Washington.
 • Fujiwara T. (2012), On Growth Option for R&D Continuity of Biotech Start-ups Under Uncertainty, Global Journal of Flexible Systems Management, September, 13(3), 129–139.
 • Gaisford J. D., Hobbs J. E., Kerr W. A., Perdikis N., Plunkett M. D. (2001), The Economics of Biotechnology, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton.
 • Glenna L. L., Welsh R., Lacy W. B., Biscotti D. (2007), Industry Perceptions of University-Industry Relationships Related to Agricultural Biotechnology Research, „Rural Sociology”, nr 72(4).
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji, Difin, Warszwa.
 • Hine D., Kapeleris J. (2006), Innovation and Entrepreneurship in Biotechnology, an International Perspective, Elgar, Cheltenham–Northampton.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kasperkiewicz W. (1997), Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Absolwent, Łódź.
 • Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów – Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, COM(2012) 60, 13.02.2012, Bruksela.
 • Krawczyk T. (2007), Innowacyjność MŚP przemysłu biotechnologicznego w Unii Europejskiej w oparciu o strategie kooperacji i konkurencji z przemysłem farmaceutycznym, [w:] Otto J. (red.), Stanisławski R. (red.), Maciaszczyk A. (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Léonard J. (red.) (1998), Innovation, Croissance et travail, Economies et Sociétés, Série „Débats” nr 3.
 • Lawlor M. S. (2002), Biotechnology and Government Funding: Economic Motivation and Policy Models, Przygotowane dla programu Science and Cents: The Economics of Biotechnology, Federal Reserve Bank of Dallas, kwiecień.
 • Lerner J., Gompers P. A. (2001), The Money of Invention, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts.
 • Munari F., Pasquini M., Toschi L. (2014), From the lab to the stock market? The characteristics and impact of university-oriented seed funds in Europe, J Technol Transf (dostępne online DOI 10.1007/s10961-014-9385-4).
 • Ning Y., Wang W., Yu B. (2015), The driving forces of venture capital investments, „Small Bus Econ”, 44, 315–344.
 • OECD (2005), A Framework for Biotechnology Statistics, Paris, OECD.
 • PAIiZ (2014), Mapa polskiego sektora biotechnologicznego. (dostępne styczeń 2015 r. na stronie: http://www. paiz.gov.pl/sektory/biotechnologia).
 • Paul J., Lova F. (2005), Biotechnology – The New Age ‘Global’ Industry, „Global Business Review, nr 6, 315–321.
 • Pisano G. P. (2006), Can Science Be a Business? – Lessons from Biotech, „Harvard Business Review”, październik.
 • Prystron J. (2012), Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego: Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 • Redakcja Proseed (2013). Biznes na DNA, którego nie rozumiały banki – Strona Proseed (dostępne styczeń 2015 r. na stronie http://proseedmag.pl/jeremie/biznes-na-dna).
 • Robinson R. J. (2000), Angel Investing. Matching Start-up funds with Start-up companies, Harvard Business School, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K. (2005), Jak wdrażać innowacje technologiczne w fi rmie, PARP, Warszawa.
 • Taguspark (2015), Financing Innovation – A Guide, Strona „Lisboa Science and Technology” – (dostępne styczeń 2015 r. na stronie http://www.newventuretools.net/toolbox?toolwindow=http://onli.browse r.pt/fi nancing-innovation-tool).
 • Twardowski T., Małyska A. (2015), Uninformed and disinformed society and the GMO market, „Trends in Biotechnology”, 33 (1), 1–3.
 • Van Osnabrugge M., Robinson R. J. (2000), Angel Investing. Matching Start-up funds with Start-up companies, Harvard Business School, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Woźniak M. (2008), Managing Innovation Processes in the Industrial Biotechnology Sector in Poland, Conference paper: #1894. 27.10.2007 – (dostępne styczeń 2015 r. na stronie DRUIDDIME Academy Winter 2008 PhD Conference: http://www2.druid.dk/conferences/vie wabstract.php?id=1894&cf=28).
 • Yagüe-Perales R. M., Niosi J., March-Chorda I. (2015), Benchmarking biotechnology industries: A comparative perspective. Int Entrep Manag J, 11, 19–38.
 • Zarutskie R. (2013), Competition, fi nancial innovation and commercial bank loan portfolios, „Journal of Financial Intermediation”, 22 (3), 373–396.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb8e2787-1a49-4c53-9dc6-2602e352bc47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.