PL EN


2015 | 2(3) | 92 - 101
Article title

Działalność wybranych organizacji byłych funkcjonariuszy służb specjalnych Federacji Rosyjskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Activity of Selected Organizations of Former Officers of the Russian Federation secret services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia działalność dwóch, wybranych z wielu, stowarzyszeń byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa ZSRR i FR. Myślą przewodnią jest pokazanie pól aktywności byłych funkcjonariuszy służb specjalnych po zakończeniu służby. Przybliżenie działalności rosyjskich organizacji weteranów organów bezpieczeństwa – służb specjalnych – może zainteresować polskich badaczy zajmujących się zbliżoną problematyką. Znajomość środowiska byłych czekistów, oficerów wywiadu wojskowego czy pododdziałów specjalnych (specnaz, osnaz) może być przydatna przy badaniu współczesnych służb Federacji Rosyjskiej.
EN
The article presents two, selected out of many, associations of former officers of the USSR and the RF security bodies. The leading idea is to demonstrate the field of activity of former secret services officers after leaving the service. The description of the activity of the Russian organizations of veterans of security bodies (secret services) may be of interest to researchers dealing with similar issues. Knowledge of the environment of former Chekists, military intelligence or special subunits (spetsnaz, osnaz) officers may be useful in the study of modern services of the Russian Federation.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, artuzow@wp.pl
References
  • Kłub Wietieranow Gosbiezopasnosti. (b.d.). Wstuplienije o pierieizdanii ustawa kłuba. Biuletyn, (4–5).
  • Kraj, K. (2009). Historyczno-Publicystyczny Almanach Łubianka. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, (1–2), 199–201.
  • Kraj, K. (2011). Pokazałem mu pięść… Rozmowa z generałem majorem KGB ZSRR w stanie spoczynku Walerijem Nikołajewiczem Wieliczko, prezydentem Klubu Weteranów Organów Bezpieczeństwa Państwowego. Komandos (11), 38–49.
  • Kraj, K. (2013). Klub Weteranów Organów Bezpieczeństwa Państwowego. Securitologia, 1(17), 244–251.
  • Larecki, J. (2007). Wielki leksykon służb specjalnych świat. Organizacje wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych świata, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny. Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Statut Klubu Weteranów Organów Bezpieczeństwa Państwowego. (2000). Moskwa: B.O.K.S. Print.
  • Stowarzyszenie Studiowania Historii Ojczystych Służb Specjalnych. (2006). [Wydruk zawartości strony internetowej w posiadaniu autora].
  • Хроника Клуба ветеранов госбезопасности. (2015). Pobrano z: http://www.alubyanka.ru/page/club.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb90126f-dd4a-435d-be21-7153c2cba544
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.