PL EN


Journal
2016 | 9 | 245-262
Article title

Słowa i milczenie w prozie pisarza emigracyjnego Bronisława Świderskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The words and silence in the prose of Polish emigration writer Bronisław Świderski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bronisław Świderski to jeden z przedstawicieli polskiej literatury emigracyjnej po 1968 r. Jest autorem trzech powieści – Autobiografie (1981), Słowa obcego (1998), Asystent śmierci (2007) – oraz licznych opowiadań publikowanych w polskiej prasie i czasopismach. W literackim świecie Świderskiego niezwykle ważną rolę odgrywa język, który częstokroć staje się wręcz równoprawnych bohaterem tekstów. Nowatorskim ujęciem u Świderskiego jest dowartościowanie milczenia w procesie komunikacji, a także na gruncie literatury. Ciekawe zastosowania fabularne, narracyjne oraz interpunkcyjne stają się przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad współczesną komunikacją, zwłaszcza w obliczu spotkania z Innym, którego uosabia emigrant, osoba z odrębnego kręgu kulturowego, a także, najzwyczajniej, każdy odmienny człowiek.
EN
Bronisław Świderski is one of the writers who represents Polish emigration literature after 1968. He is the author of three novels – The Autobiographies (1981), The Stranger’s Words (1998), The Assistant of Death (2007) – and of many short stories published in Polish newspapers and magazines. In the literary world created by Świderski the main role is played by the language which often becomes an outright character of his literary texts. Świderski’s innovative conceptualization is characterized by the fact that he shows the appreciation of silence, both in the communication process and in literature. Interesting implications in the storyline, narration and punctuation result in deep reflection on the present communication, especially in the context of meeting with the Other, embodied by the emigrant, a person from another culture or simply by every different man.
Journal
Year
Issue
9
Pages
245-262
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2016-10-10
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb92293e-d3e4-46a1-89f3-5025443ee679
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.