PL EN


Journal
2016 | 2 (52) | 77-97
Article title

Open-end debt investment funds and bank deposits in Poland 1995-2015. A comparison of the a posteriori probability (chance) of failure to achieve the level of aspiration

Authors
Content
Title variants
PL
Dłużne otwarte fundusze inwestycyjne oraz depozyty bankowe w Polsce w latach 1995- -2015. Porównanie a posteriori prawdopodobieństwa (szans nieosiągnięcia poziomu aspiracji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to compare, a posteriori, the probabilities (chances) of failure to achieve the level of aspiration (expressed in expected rates of return) on open-end debt investment funds (debt OEF), as well as the rates of return on bank deposits in Poland in light of different investment horizons. The data covered the periods of operation of each individual fund. The values for the probability of not achieving the level of aspiration (PNAL) have been calculated on the basis of empirical probability distributions of the rates of return on funds and bank deposits, obtained through the use of a rolling window of observation. Studies have shown the existence of a lower limit for the level of aspiration, the achievement of which is required in order for investment in a fund to be chosen over investment in a bank deposit. Based on research on the investment horizons which had, in the past, guaranteed the achievement of a given rate of return on a fund, both good and bad funds were identified. The results were largely influenced by the very high interest rate on bank deposits in Poland in the period 1995 – 2001 (in the case of the oldest funds) and by the boom on the Treasury bond market in 2011 – 2012 (for the youngest funds).
Journal
Year
Issue
Pages
77-97
Physical description
Contributors
References
 • Dawidowicz D., 2009, Efektywność oszczędności w Polsce w latach 2007-2008, [in:] Kalinowski M.(red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, Wyd. CeDeWu, Warszawa, pp. 105–115.
 • Dawidowicz D., 2012, Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza, [in:] Harasim J., Cichy J. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 369–379.
 • Doman M., Doman R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Jajuga K. (ed.), 2009, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Jamróz P., 2013, Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, pp. 193-206.
 • Jędrasik-Jankowska I., 2001, Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Jurek-Wasilewska K., 2014, Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001–2010. Finanse i Prawo Finansowe, 1, pp. 20–33.
 • Karkowska R., Niewińska K., 2013, Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce, [in:] Zarządzanie i finanse, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 11(1/1), pp. 255–267.
 • Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2013, Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem information ratio i wskaźnika Sortino, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 63, pp. 221–232.
 • Kompa K., Witkowska D., 2010, Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), pp. 169–180.
 • Kowalczyk-Rólczyńska P., Rólczyński T., 2014, Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, pp. 133–147.
 • Marcinkowski J., 2009, Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Perez K., 2011, Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację, Bank i Kredyt, 2011, vol. 42, no 6, pp. 85–124.
 • Perez K., 2012a, Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Perez K., 2012b, Fundusze inwestycyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Perez K., 2014, Polish absolute return funds and stock funds. Short and long term performance comparison, Folia Oeconomica Stetinensia, 2014, vol. 14, no. 2, pp. 179-197.
 • Skrobosz M., 2014, Jak obliczyć podatek od zysków z funduszy inwestycyjnych. Retrieved February 6, 2015 from http://forsal.pl/gielda/artykuly/827669,jak-obliczyc-podatek-od-zyskow-z-funduszy-inwestycyjnych.html.
 • www.nbp.pl, retrieved February 6, 2015.
 • www.stooq.pl, retrieved February 6, 2015.
 • Zamojska A., 2008, An Analysis of Distribution of Rates of Return for Investment Funds Game, [in:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision-Making, t. 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp.163–173.
 • Zamojska A., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Zamojska A., 2015, Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 385, pp. 325–333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb9cd8b7-f13e-42e5-861b-8df1cece48aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.