PL EN


2019 | 110 | 4 | 7-18
Article title

Krytyka literacka Michała Głowińskiego z lat 1954–1962

Authors
Title variants
EN
Michał Głowiński’s Literary Criticism from the Years 1954–1962
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1954–1962 Michał Głowiński napisał wiele recenzji i szkiców krytycznoliterackich, publikując je przede wszystkim w „Twórczości” i „Życiu Literackim”. Później już nie omawiał tak systematycznie nowości wydawniczych. Wspomniany okres jest również pierwszym etapem pracy naukowej autora oraz czasem formowania się nowoczesnego polskiego literaturoznawstwa, a także intensywnym procesem zmian politycznych, społecznych i kulturalnych w kraju. W artykule teksty krytycznoliterackie Głowińskiego z tamtych lat zostały potraktowane jako względnie autonomiczna całość. Interpretacja tego zestawu publikacji prowadzi do zrekonstruowania krytycznoliterackich poglądów ich autora, w tym aksjologii, oraz do ukazania spójności zbioru tamtych tekstów. Omówiona też została ustanowiona przez Głowińskiego sieć relacji między literaturoznawstwem sensu stricto naukowym a krytyką literacką.
EN
Between 1954 and 1962 Michał Głowiński wrote many reviews and literary-critical sketches and published them mainly in “Twórczość” (“Creativity”) and “Życie Literackie” (“Literary Life”). After that time, he was not consistent in reviewing the newest literary editions. The period in question is also the first stage of Głowiński’s scientific endavour, the moment of forming the modern Polish literary studies, and a time of strong political, social, and cultural changes in Poland. The paper sees Głowiński’s literary-critical papers from that period as a relatively autonomous entity. The interpretation if this collection leads to reconstructing Głowiński’s literary-critical views, including those on axiology, and to grasping its coherence. In addition, the paper discusses the network of relations between scientific literary studies sensu stricto and literary criticism.
Year
Volume
110
Issue
4
Pages
7-18
Physical description
Dates
printed
2019-12-27
Contributors
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb9ee5ae-36ca-4db9-94e8-326be38c59d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.