Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/4 |

Article title

Zur Erfassung der Kollokationen in Vokabeltaschenbüchern und Vokabelheften für DaF-Lernende

Title variants

EN
Collocations in additional vocabulary materials for learners of German as a foreign language

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy książeczek słówek, które są opracowywane do konkretnych podręczników do nauki języków obcych. Celem ich analizy było zbadanie, czy kolokacje są uwzględniane w tych materiałach przeznaczonych do samodzielnej nauki. Artykuł przedstawia wyniki analizy czterech takich książeczek opracowanych do podręczników do nauki jęz. niemieckiego jako obcego na poziomie od A1 do B2. Analizie jakościowej i ilościowej poddano nie tylko listy słówek, ale również przykładowe zdania, służące wyjaśnianiu znaczenia nowych słówek. Na podstawie wyników tej analizy podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy dzięki tym publikacjom uczący się języka niemieckiego mogą rozwinąć kompetencję kolokacyjną.
EN
Acquisition and usage of collocations is a source of problems for foreign language learners because students are often not aware of their existence and do not realize their importance in mastering foreign language vocabulary. Collocations are conventionalized fixed sequences of words specific for each language, therefore they cannot be creatively generated by a speaker. Collocations have to be both acquired and recalled as vocabulary learning units. Special materials accompanying handbooks may be useful if they present vocabulary not only as individual words but also as collocations. This paper analyses specimens of such materials designed for specific handbooks. The objective of the analysis is to investigate if these learning materials include collocations. The paper presents the results of an analysis of four specimens designed for coursebooks for teaching German as a foreign language (Levels A1 – B2). The qualitative and quantitative analysis covered not only word inventories but also exemplary sentences used to illustrate the meaning of new words. The results of the analysis also allow to address the question of how such materials help learners to develop collocational competence.

Year

Issue

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cba26987-ec61-45d2-b50c-960289e665be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.