PL EN


2019 | 2(7) | 219-236
Article title

Polska Kronika Filmowa (1944–1994). Obrazy komunikowania politycznego, ss. 385

Content
Title variants
EN
Polish Film Chronicle 1944–1994. Images of political communication, pp. 385
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
EN
DOCTORAL DISSERTATION ABSTRACTS
Year
Issue
Pages
219-236
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Błaszak, Maciej. „Systemowy model komunikacji społecznej”, w: Mikołaj Domaradzki, Emanuel Kulczycki, Marek Wendland (red.), Język, rozumienie, komunikacja, (Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011). ISBN 978-83-7092-115-6.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Mielczarek, Tomasz (red.). Polski system medialny, (Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2012). SERIA Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy; 4/15, z. 2.
 • Cieśliński, Marek. „Polska Kronika Filmowa. Między polityką a sztuką”, w: Janicka, Bożena; Kołodyński, Andrzej (red.). Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, (Warszawa : Wydawnictwo Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, 2000). ISBN 83-913839-0-3.
 • Cieśliński, Marek. Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, (Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006). ISBN 978-83-7436-101-9.
 • Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam (red.). Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, (Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2016). ISBN 978-83-946177-0-7.
 • Dobek-Ostrowska, Bogusława. Komunikowanie polityczne i publiczne, (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019). ISBN 978-83-01-15000-6.
 • Furman, Wojciech; Kuca, Paweł. (red.). Lokalne komunikowanie polityczne, (Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013). ISBN 978-83-7338-955-7.
 • Furman, Wojciech; Kuca, Paweł; Szczepański, Dominik (red.). Media w kampaniach wyborczych, (Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016). ISBN 978-83-7996-255-6.
 • Głowiński, Michał. Nowomowa po polsku, (Warszawa : Wydawnictwo PWN, 1990). ISBN 83-85254-01-3.
 • Goban-Klas, Tomasz. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, (Warszawa : PWN, 2005). ISBN 83-01-14300-2.
 • Lubelski, Tadeusz. „Polska Kronika Filmowa”, w: Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, (Kraków : Wydawnictwo Biały Kruk, 2003). ISBN 83-88918-33-8.
 • Maj, Ewa. „Źródłowe badanie dziejów Polski Ludowej: przypadek fabularnej twórczości filmowej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, t. 10, 2013, 3-23. ISSN 2081-3333.
 • Maj, Ewa. Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, (Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010). ISBN 978-83-227-3228-1.
 • Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, (Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006). ISBN 978-83-233-2276-4.
 • Marciniak, Ewa. „Komunikowanie polityczne”, w: Mirosław Karwat, Jacek Ziółkowski (red.), Leksykon pojęć politycznych, (Warszawa : Wydawnictwo Elipsa, 2013). ISBN 978-83-7151-536-1.
 • McNair, Brian. An Introduction to Political Communication, (London : Routledge, 2003). ISBN 978-0415596442.
 • McQuail, Denis; Windahl, Sven. Communication Models for the Study of Mass Communications, (New York : Routledge, 1993). ISBN 978-0582036505.
 • Michalczyk, Stanisław. Komunikowanie polityczne: teoretyczne aspekty procesu, (Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005). ISBN 83-7164-432-9.
 • Michalczyk, Stanisław. Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego, (Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008). ISBN 978-83-7164-544-0.
 • Ozimek, Stanisław. „Film polski w wojennej potrzebie”, w: Bartnicki, Jerzy (red.). W pierwszym roku wolności, (Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1982).
 • Pawełczyk, Piotr; Piontek, Dorota (red.). Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, (Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999). ISBN 83-87704-05-9.
 • Perloff, Richard M. The Dynamics of Political Communication, (New York : Routledge, 2014). ISBN 978-0415531849.
 • Pietraś, Ziemowit Jacek. Decydowanie polityczne, (Warszawa–Kraków : Wydawnictwo PWN, 2000). ISBN 83-01-12679-5.
 • Piontek, Dorota. Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce, (Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013). ISBN 978-83-62907-13-7.
 • Pisarek, Walery. O mediach i języku, (Kraków : Wydawnictwo Universitatis, 2007). ISBN 978-83-242-0707-7.
 • Pisarek, Walery. Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, (Kraków : Wydawnictwo Universitatis, 2002). ISBN 83-242-0003-7.
 • Pisarek, Walery. Wstęp do nauki o komunikowaniu, (Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008). ISBN 978-83-60501-14-6.
 • Toeplitz, Jerzy (red.). Historia filmu polskiego, t. 3, (Warszawa : Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1980). ISBN 83-221-0010-8.
 • Toeplitz, Jerzy. „Polska Kronika Filmowa – dorobek XX-lecia”, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, 1964, 92-105. ISSN 0555-0025.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3539
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cba64184-99b9-4743-82a3-22c546f85a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.