PL EN


2015 | 1 | 358-377
Article title

Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono nieznane dotąd informacje na temat seminarium historii powszechnej prowadzonego w latach 1871/1872–1891 przez Ksawerego Liskego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Na podstawie sprawozdań z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium, sporządzanych corocznie na polecenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego i przesyłanych do Wiednia, opracowano wykaz studentów oraz tytuły wykładów i prac pisemnych przygotowanych pod kierunkiem profesora. Podstawą źródłową niniejszego opracowania są dokumenty zdeponowane w zasobach Archiwum Obwodowego we Lwowie. Na ich podstawie udało się ustalić listę 126 seminarzystów aktywnie uczestniczących w zajęciach (dotąd znanych było 26 osób), tematy 43 wykładów oraz tytuły 286 prac zaliczeniowych opracowanych pod kierunkiem K. Liskego.
EN
This article presents unknown so far information on the seminar on world history conducted by Ksawery Liske, professor of the Lvov University, in years 1871/1872-1891. On the basis of reports from the scientific-didactic activity of the seminar, written annually according to the requirements of the Ministry of Religion and Public Enlightenment and sent to Vienna, the inventory of students as well as the titles of lectures and written works prepared under the supervision of Professor has been made. The source basis for this elaboration are the documents stored in the District Archives in Lvov. On their basis a list of 126 seminarists actively participating in classes (until now only 26 people were known), topics of 43 lectures and titles of 286 credit works written under the supervision of K. Liske have been made.
Year
Issue
1
Pages
358-377
Physical description
Dates
published
2015-12-20
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Balzer Oswald, Zakrzewski Włodzimierz, Finkel Ludwik, Ćwikliński Ludwik, Sawczyński H., Horodyński Zbigniew. 1891. Ksawery Liske. Zarys biograficzny. Kwartalnik Historyczny, 465-539;
 • Dembiński Bronisław. 1891. Xawery Liske (1838-1891): (wspomnienie pośmiertne). Kraków: (bdw).
 • Julkowska Violetta. 2007. Ksawery Liske. (1838-1891) [w:] Maternicki Jerzy (red.). Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kawalec Agnieszka. 2015. Seminaria historyczne na Uniwersytecie Lwowskim - podstawy prawne i organizacja (1852-1918). [w:] Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність(до 75-ліття створення Історичного факультету), за редакцією Л. Зашкільняка та П. Сєрженґи, Львів.
 • Kawalec Agnieszka. 2016. Lwowskie studium historyczne 1869-1918 [w:] Maternicki Jerzy, Pisulińska Joanna Zaszkilniak Leonida. Historia na Uniwersytecie Lwowskim. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (w druku).
 • Knot Antonii. 1972. Ksawery Liske, pseud. Poznańczyk, (1838-1891). [w:] PSB, t. XVII, 462-465;
 • List Omelana Kalitowskiego do Iwana Lewickiego z 11 lipca 1896 r. 2007. [w:] Maternicki Jerzy, Zaszkilniak Leonida. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w, t. V. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Maternicki Jerzy. 2005. Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w. [w:] Maternicki Jerzy, Zaszkilniak Leonida. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Maternicki Jerzy. 2015(a). Mistrzowie dydaktyki uniwersyteckiej. [w:] Budzyńska Justyna, Strykowska Justyna (red.). Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania. Poznań: Wydawnictwo Instytut Historii UAM.
 • Maternicki Jerzy. 2015(b). Złote lata historiografii polskiej we Lwowie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (w druku),
 • Maternicki Jerzy. 2016. Historia nowożytna lata 1869-1918. [w:] Maternicki Jerzy, Pisulińska Joanna, Zaszkilniak Leonida. Historia na Uniwersytecie Lwowskim. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. (w druku).
 • Starzyński Stanisław. 1894. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów: (bdw).
 • Zakrzewski Wnicenty. 1891. Xawery Liske 1838-1891. Wspomnienie pośmiertne. Kraków: Druk „Czasu”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5854
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cba73031-9f9f-4963-a7d8-b24065f4925d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.