PL EN


2014 | 13 | 189-210
Article title

Projektowana ścieżka dydaktyczna „Bezkręgowce Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”

Authors
Content
Title variants
EN
Planned Didactic Path “Invertebrates of the Wielkopolska Ethnographic Park”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The research conducted into ground beetles, spiders and harvestmen occurring in the area of the Wielkopolska Ethnographic Park (a part of the Lednica Landscape Park) revealed 111 species of spiders (Araneae) (table 1), seven species of harvestmen (Opiliones) (table 1) and 68 species of ground beetles (Carabidae), which points out the abundance of invertebrate fauna. The significant diversity of species and presence of species important as far as fauna is concerned con9rms the high attractiveness of this area. They indicate also that the natural environment of the Lednica Landscape Park is well preserved. Sites representative of Salticidae—Talavera aperta (Miller), which is rare in Europe, as well as of species including: Mecynargus foveatus (Dahl), Agyneta fuscipalpis (C.L.K.), Silometopus reussi (Th.), Styloctetor stativus (Sim.), Drassyllus lutetianus (L.K.), Drassyllus praeficus (L.K.), Zelotes electus (C.L.K.), Ozyptila claveata (Walck.) Ozyptila scabricula (Westr.), which are rare or endangered in Poland, have been ascertained among others within the research area. In the open-air Lednica museum a few species of the ground beetles family have been also found. They are rare in Poland and include: Blethisa multipunctata (Linné, 1758), Limodromus longiventris (Mannerheim, 1825), Oodes helopioides (Fabricius, 1792)—the latter with the status of an endangered species, exposed to extinction [Turowska 2012], Licinus depressus (Paykull, 1790).
Year
Volume
13
Pages
189-210
Physical description
Dates
published
2014
References
 • Banaszak J. 1998. Stare zabudowania wiejskie – miejscem życia owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera); Studia Lednickie, t. V, s. 293-305; Lednica – Poznań.
 • Banaszak, 1993b: Ekologia pszczół, PWN, Warszawa-Poznań, 263 pp.
 • Błaża H. 1977. Chmielnik i wiklina w Nowotomyskim. Materiały z sesji popularno- naukowej pod red. dr Henryka Błaża, s.4,(1-52) Wojewódzki Ośrodek postępu Rolniczego w Bielinku. Biblioteka publiczna miasta i Gminy w Nowym Tomyślu. Nowy Tomyśl.
 • Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B. 2008. Zróżnicowanie współczesnej flory roślin naczyniowych Lednickiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Lednica. Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego. Poznań.
 • Chojnacka M., Raszka B. 2007. Lednicki Park Krajobrazowy. Poznań.
 • Drzymała S., Mocek A. 1989: Pokrywa glebowa po wschodniej stronie Jeziora Lednickiego. Studia Lednickie, Tom 1. Lednica-Poznań.
 • Haber Z., Chojnacka M. 1993. Rośliny uprawiane w dawnej Wielkopolsce, s.50-56, s.50. Kronika Wielkopolski, nr 3, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań.
 • Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., 2002. Pszczoły dziko żyjące (Apoidea) i biegaczowate (Carabidae) występujące wzdłuż drogi Suwałki-Budzisko, s.1 (1-21) www.astn.pl/r2002/pszczoly.htm
 • Fryza M. 2012. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. Informator. Lednica.
 • Janyszek S., Klimaszyk P., Łochyńska M., Śliwa P. 2008. Lednicki Park Krajobrazowy plan ochrony. 2008. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Poznań.
 • Katalog. Die Käfer Mitteleuropas (FREUDE, HARDE & LOHSE 1964 ff.) nebst Katalog (LUCHT 1987) und Supplementbänden (LOHSE & LUCHT 1989, 1992, 1993; LUCHT & KLAUSNITZER 1998).
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno – geograficzne. Warszawa.
 • Łęcki W. 1996. Przewodnik Wielkopolska. Warszawa.
 • Pelczyk A. 1997. Budownictwo olęderskie na Równinie Nowotomyskiej, s.6 (1-46). Seria monograficzna, Budownictwo Ludowe w Polsce. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Sanok-Lednica.
 • Pismo L.dz. kl.III-5340/54/86).
 • Renn K. 2013. Rośliny historyczne w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Sady drzew owocowych starych odmian (stan obecny). Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Maszynopis.
 • Rozwałka R., Renn K., Sienkiewicz P. 2014. Pająki (Arachnida: Araneae) i kosarze (Arachnida: Opiliones) Lednickiego Parku Krajobrazowego (I). Przegląd Przyrodniczy (w druku).
 • Rozwałka R., Sienkiewicz P. 2013. Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones)
 • rezerwatu Słoneczne Wzgórza. Parki nar. Rez. Przyr.
 • Terlecka W. 1986. Organizacja zieleni w Muzeum Wsi Lubelskiej. 223-233, s.225. Acta scansenologica, t. 4, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok.
 • Tobolski K. 1991. Dotychczasowy stan badań paleobotanicznych i biostratygraficznych Lednickiego Parku Krajobrazowego. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego. Biblioteka Studiów Lednickich, 11-34, Poznań
 • Tobolski K. 2008. Ocena paleoekologicznych zmian w otoczeniu jeziora Lednica. Jezioro Lednica. Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego. Poznań.
 • Walczyńska M. 2007. Inwentaryzacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Dziekanowicach. Poznań.
 • Wanic D. 1973. Sadownictwo. Podręcznik dla techników ogrodniczych, s.18 Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Woś A. 1994. Klimat Niziny Wielkopolskiej. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań.
 • Zub L. 1962. Uprawa chmielu, s.5. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cba8267e-7c33-4558-bcf2-f556be7cf567
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.