PL EN


2013 | 27 | 33-54
Article title

Rządzenie demokratyczne w przestrzeni ponadnarodowej

Title variants
EN
Democratic governance in a supranational space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Demokracja ponadnarodowa oznacza przeniesienie demokratycznych rozwiązań na poziom wyższy od narodowego i tradycyjnie rozumianego międzynarodowego poziomu rządzenia, uwzględniający nowych uczestników, nowe problemy i potrzeby. Chodzi o stworzenie nowych, odróżniających się od dotychczas znanych i funkcjonujących, mechanizmów i praktyk.
EN
Supranational democracy means displacement of democratic solutions on superior from national and traditionally understood international level of governance, taking into consideration new participants, new problems and requirements. It is about creation new, diffrent from so far know, mechanisms and practices.
Year
Volume
27
Pages
33-54
Physical description
Contributors
  • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbb28416-f56e-440f-8314-5e337c80ad8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.