PL EN


2015 | 6 | 21-35
Article title

Zamki i turnieje: Turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Perspektywa teoretyczna. Perspektywę dla badań współtworzą tu: humanistyczna teoria sztuk walki, socjologia sportu, socjologia turystyki i systemowo-antropologiczna teoria turystyki. Cel. Problemem naukowym, podjętym przez autorów niniejszego studium, jest próba eksplanacji zjawiska turystyki pasjonatów kultury militarnej Europy w sytuacji, gdy oto „walki rycerskie” stały się dyscypliną sportową. Dla dookreślenia obszaru problemowego postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie wartości wnosi dziedzictwo rycerstwa? 2. Jakie są przejawy aktywności dzisiejszych rycerzy i ich sympatyków? 3. Jakie jest aktualne wykorzystanie turystyczne zamków obronnych? 4. Jakie są perspektywy dla miłośników zamków i turniejów rycerskich? Metody. Zastosowano metody jakościowe – analizę treści literatury przedmiotu, metodę obserwacji uczestniczącej i analizę treści stron internetowych wybranych organizacji. Dodatkowo zastosowano metodę sądów eksperckich – sędziów kompetentnych. Sędziami tymi byli trzej czynni uczestnicy eventów rycerskich. Wyniki i wnioski. Dla dzisiejszych pasjonatów rycerstwa uprawianie średniowiecznych rekonstrukcji wnosi wartości poznawcze, etyczne (etyka normatywna, tradycyjne cnoty), z zakresu kultury fizycznej oraz ludyczne (zabawa, radość). Aktywność hobbystów przejawia się w udziale w eventach lub rzemiośle - wytwarzaniu ubrań i broni. Wykorzystanie turystyczne zamków jest jeszcze nie dość dobrze zorganizowane; rekonstrukcji historycznych mogłoby być więcej, przy różnych okazjach. Są jednak wszelkie szanse, że ruch bractw rycerskich nie zaniknie, lecz z ruchu żywiołowego przeistoczy się w bardziej zinstytucjonalizowany.
Year
Issue
6
Pages
21-35
Physical description
Dates
online
2015-06-01
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji
author
 • Komisja Turystyki, Stowarzyszenie IDOKAN Polska, Rzeszów
References
 • Bogacki M., 2006, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, „Do Broni! Magazyn rekonstrukcji historycznych” Nr 4, s. 34-37
 • Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” Nr 5
 • Bolelli D., 2008, On the Warrior’s Path. Philosophy, Fighting, and Martial Arts Mythology, 2nd edn., Blue Snake Books, Berkeley, Calif.
 • Butowski L., 2014, Uwarunkowania ontologiczne i epistemologiczne badań nad turystykę (artykuł dyskusyjny), „Turystyka i Rekreacja” Nr 1, s. 30-37
 • Chudoba T., 1998, Wprowadzenie do teorii turystyki, AWF, Warszawa
 • Cynarski W. J., 2004, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, UR, Rzeszów
 • Cynarski W. J., 2006, The institutionalization of martial arts, “European Journal for Sport and Society”, vol. 3, no. 1, pp. 55-61
 • Cynarski W. J., 2008, Ku nowej mitologii Europy na przykładzie fantasy Tolkiena, „Dydaktyka Literatury”, t. XXVIII, s. 183-191
 • Cynarski W. J., 2009, Attempts at restoration of the Polish military art at the turn of the 20th century, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 9, pp. -59
 • Cynarski W. J., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, II wyd. zm., UR, Rzeszów
 • Cynarski W. J., 2012a, Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 12, no. 4, pp. 44-55
 • Cynarski W. J., 2012b, Zamki obronne na ziemiach polskich. Wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej, “Folia Turistica” Nr 26, s. 195-212
 • Cynarski W. J., 2014, Moral values, people of noble way of martial arts, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 1, pp. 1–10
 • Cynarski W. J., Lee-Barron J., 2014, Philosophies of martial arts and their pedagogical consequences, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 1, pp. 11-19
 • Cynarski W. J., Obodyński K., 2010, Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa badań szczegółowych, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań, s. 107-120
 • Dobieszewski J., 2005, Inność jako wartość. Filozoficzno-antropologiczny horyzont turystyki, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska–Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 73-94
 • Ďuriček M., 2000, Podstawy turystyki, ATA, Prešov
 • Mazurkiewicz L., 2014, O przedmiocie turystyki, „Turystyka i Rekreacja” Nr 1, s. 7-15
 • Gaj J., 2006, Dzieje turystyki w Polsce, Almamer, Warszawa
 • Gibson H. J., 1998, Active sport tourism: who participates?, “The Journal of Leisure Studies”, vol. 17, no. 2, pp. 155–170
 • Gursztyn P., 2013, Kędy chadzał mały rycerz, „Do Rzeczy” Nr 25, s. 90-92
 • Hendricks T. S., 2006, Play Reconsidered. Sociological Perspectives on Human Expression, University of Illinois Press, Urbana – Chicago
 • Hyski M., Bednarzak J., 2012, Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych, AWF, Katowice
 • Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kamykowski S., 2014, Socjologia sportu – szkice empiryczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa.
 • Kosiewicz J., 2000, Widowisko sportowe w świetle założeń aleatoryzmu – stałe i przypadkowe elementy struktury spektaklu [w:] J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa (Studia i Monografie nr 83), s. 191–198
 • Krippendorf J., 2004, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage, Thousand Oaks, CA
 • Kurek W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kusiak F., 2002, Rycerze średniowiecznej Europy Łacińskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Mayring P., 2004, Qualitative content analysis [in:] U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke (eds.) A Companion to Qualitative Research, Sage, London, pp. 266–269
 • Maciuk O., 2008, Zamki i twierdze Ukrainy Zachodniej. Wędrówki historyczne, Centrum Europy, Lwów
 • McIntosh R. W., Goeldner Ch. R., 1990, Tourism. Principles, Practises, Philosophies, John Wiley & Sons, New York
 • Merski J., Kościelnik J., 2005, Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska–Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 59-71
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Obiekty obronne okresu średniowiecza w Polsce jako destynacje I atrakcje turystyki kulturowej, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 10,
 • s. 102-117
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 2
 • Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonizm to synergizm, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 8, pp. 165- 173
 • Piwowarczyk D. (2007), Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa, Iskry, Warszawa
 • Potocki A. R., Sieniawski B., 2013, Mieczów ci u nas dostatek. Alfabet grunwaldzkiego uzbrojenia, „Sieci” Nr 28, s. 66-67
 • Prinke R., 2010, Rycerze, pielgrzymi, filozofowie. Subkultury podróży w kulturze Zachodu, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Poznań, s. 55-64
 • Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa” Nr 4
 • Raimondo S., 2011, Heritage tourism and Taiijquan. The case of Chenjiagou, Henan, RPC, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 11, no. 1, pp. 52–59.
 • Rybicki P., 1978, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa
 • Sawicki Z., 2011, Polish Martial Art – Signum Polonicum, „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 11, no. 2, pp. 38–46
 • Starnawski J., 1975, Średniowiecze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Szpylma M., 2011, Zamki średniowieczne w Polsce jako element atrakcyjności turystycznej kraju, praca magisterska pod kier. prof. UR W. J. Cynarskiego, Wydział WF, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (bez debitu)
 • Szulc M., 2014, Struktura wartości osobistych i motywy zainteresowań osób biorących udział w rekonstrukcjach historycznych, „Turystyka Kulturowa” Nr 4
 • Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 10, no. 1, pp. 121-127
 • Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Zabłocki W., 2001, Polskie Sztuki Walki: miecz oburęczny i szabla husarska, Aula, Podkowa Leśna
 • http://bagrit.pl
 • http://www.grunwald1410.pl
 • http://zamki.net.pl/turnieje.php
 • www.zamkiobronne.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbb3ce36-cbd2-4769-af3f-5f7d3963e723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.